Följ våra bloggares personliga tankar, berättelser och betraktelser om energieffektivisering av livsmedelslokaler.

Vi ber er observera att respektive bloggare representerar sina egna åsikter.

ÅSA DOMEIJ: Energieffektivisering ur ekonomisk synvinkel

Per Jonasson   ÅSA DOMEIJ

Klimatfrågan är alltid aktuell, just nu med IPCC:s senaste rapportering (läs gärna Summary for Policymakers eller hela den omfattande rapporten), är det särskilt intressant att diskutera slutsatserna. En av dem är att det är helt nödvändigt att effektivisera användningen av energi om man ska kunna bromsa den pågående klimatförändringen. För olika verksamheter är effektivisering en miljöfråga som på ett sätt är enkel att motivera, eftersom den inte bara är viktig ur miljösynpunkt utan också innebär att man kan sänka kostnader.
Men trots det så genomförs ofta inte de åtgärder som är lönsamma. Jag tror att den viktigaste förklaringen är att energikostnaderna för de flesta verksamheter är små i förhållanden till andra kostnader. Samma problem finns inom företag och offentlig sektor. Inom handeln är givetvis den största kostnaden att köpa in alla de varor som sedan ska säljas. När det gäller offentlig sektor så dominerar personalkostnaderna. De kostnader som är störst har man sedan länge byggt upp kompetens att jobba med.

För att se fördelarna med energieffektivisering också ur ekonomisk synvinkel måste man börja tänka på ett annat sätt. Om man ser till hur mycket man skulle förbättra resultatet med en effektivare energianvändning, istället för att bara se att energikostnaderna är små i förhållande till de totala kostnaderna, blir energieffektivisering väldigt intressant. Ett sådant synsätt kan, i kombination med större miljömedvetande, sätta fart på effektiviseringen inom livsmedelsbranschen rejält. Samtidigt kan man dessutom få bättre butiksmiljöer både för medarbetare och kunder.


 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *