Följ våra bloggares personliga tankar, berättelser och betraktelser om energieffektivisering av livsmedelslokaler.

Vi ber er observera att respektive bloggare representerar sina egna åsikter.

PONTUS CERIN: BeLivs – ett nätverk som gör nytta i verkligheten

Pontus Cerin  PONTUS CERIN

Som programansvarig på Energimyndigheten är jag med och ser till att energieffektiviseringar genomförs och demonstreras genom verkliga exempel under verkliga förhållanden inom BeLivs. Energimyndigheten vill genom sitt engagemang i BeLivs bidra till att skapa en plattform för energieffektivisering av livsmedelslokaler. En plattform – där man samlar tvärvetenskapliga resurser och kunskaper – som kan fungera som en katalysator för att få igång fler och fler aktörer inom området. Energimyndigheten ordnar också med medel för att få igång projekt inom BeLivs och kan på så sätt främja utvecklingen.

BeLivs är ett viktigt nätverk för att nå energieffektivisering med hjälp av den kunskap som redan finns inom branschen. Nätverket och mötesplatsen BeLivs gör att folk som jobbar inom branschen har möjlighet att träffa varandra och kan utbyta positiva och negativa erfarenheter. Att kunna ta del av varandras erfarenheter från vardagen leder till att man utökar den befintliga kunskapen till en större och mer utvecklad gemensam kunskap – som sedan kan förmedlas vidare till andra utanför nätverket.

Projekten inom BeLivs gör också att man kan visa exempel på att kunskap och teorier fungerar under verkliga förhållanden och att andra inom samma bransch lyckas, vilket kan ge stor inspiration och argumentation att ta med sig in i sin egen organisation.

Förhoppningen är att vi tillsammans inom BeLivs kan utveckla ny teknik och nydanande systemlösningar och att vi lyckas så bra med informationsspridningen så att fler och fler fastighetsägare och butiker blir mer och mer kunniga och kompetenta inom området och vågar ta del av det nya. Om fastighetsägare och butiker såväl som restauranger vet mer kan de också ställa större krav på sina beställningar av specialisterna inom detta komplexa område. Verkliga demonstrationsexempel under verkliga förhållanden är alltid en utmärkt vägledning till att ta nya steg till ytterligare energieffektivisering och optimering.

Jag ser fram emot BeLivs-effekten!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *