Följ våra bloggares personliga tankar, berättelser och betraktelser om energieffektivisering av livsmedelslokaler.

Vi ber er observera att respektive bloggare representerar sina egna åsikter.

PÄIVI LEHTIKANGAS: Nu vid starten, på väg mot målet!

Pontus Cerin  PÄIVI LEHTIKANGAS

Livsmedelsbutiker är ju en väldigt homogen målgrupp att jobba med. Så trodde jag när jag för några år sedan startade mitt första butiksprojekt med syfte att hjälpa butikerna med energieffektivisering – En klok handlare hette projektet. Det är kylar och frysar, lite belysning och ventilation. Thats it. Snabbt förstod jag förstås att varje butik är en stark individ med sina egna förutsättningar. Faktorer som spelar in är till exempel var butiken ligger, vilket kundunderlag butiken har, vilken typ av handlare och personal, hur gammal utrustning är, vilka armaturer, vilket uppvärmningssystem. Ja, det finns många faktorer som påverkar hur butiken lyckas energieffektivisera.

Ja, det är energieffektivisering som även det nu aktuella projektet ”Den energikloka livsmedelsbutiken” handlar om. Den är en webbaserad utbildning för livsmedelsbutiker. Mina erfarenheter med olika typer av företag säger att det finns en lust att lära sig nya saker och man vill ju givetvis förbättra det ekonomiska resultatet. Men det finns ofta en tidsbrist som gör att andra åtgärder än de som leder till energibesparingar måste prioriteras. Webbaserad utbildning är därför en utomordentlig lösning på problemet när man effektivt vill nå en målgrupp med samma information. Personalen kan utbilda sig tillsammans i en grupp eller till och med hemma borta från butiksstressen.

Ibland kan energifrågorna upplevas lite svåra att förstå. Vår ambition med webbutbildningen är att förenkla frågorna så att alla kan känna sig berörda och dessutom känner att de har möjlighet att göra något. Även den minsta lilla åtgärd leder framåt. Vi vet att alla butiker har besparingspotential och det är helt normalt att en butik kan spara 20 procent utan att behöva göra några större investeringar. Vi vet också att det är väldigt mycket svårare att öka butikens försäljning så mycket att vinsten blir motsvarande den summa pengar man kan spara genom enkla energisparåtgärder.

Jag hoppas verkligen att alla som går igenom utbildningen blir inspirerade och även kan inspirera andra. Jag hoppas att varenda butiksmedarbetare i hela landet tar del av utbildningen och lär sig spara energi för sin butik och på köpet få många andra positiva effekter. Jag hoppas givetvis också att butikerna genom att delta tävlingen ”Årets energieffektivaste butik” vill visa att de aktivt arbetar med denna lokalt och globalt viktiga fråga.

Avslutningsvis vill jag bara citera utbildningens butiksguide Anja genom att säga: ”Nu kör vi igång tycker jag!”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *