Följ våra bloggares personliga tankar, berättelser och betraktelser om energieffektivisering av livsmedelslokaler.

Vi ber er observera att respektive bloggare representerar sina egna åsikter.

HARRY SWARTZ: Vikten av att skapa relevanta energiöverenskommelser

Harry Swartz  HARRY SWARTZ

Att endast ändra eller förbättra ett energisystem för en butikslokal, där butikslokalen har full rådighet över de installationer som berörs, är projekt som administrativt sett är enkla att genomföra. Om det däremot handlar om gemensamma installationssystem där rådigheten delas mellan fastighetsägare och hyresgäst så är det oftast ett mycket mer komplext och svårt projekt att ro i hamn både tekniskt och administrativt. Oftast innebär det då åtgärder som bägge parterna måste vara med i och då krävs det incitament för bägge parter om det skall bli ett lyckat projekt på såväl kort som lång sikt.

Bildkälla: COOP Fastigheter

Energieffektivisering i butikslokaler initieras ofta av att något specifikt behöver åtgärdas, justeras eller ses över såsom till exempel driftproblem, kostnader eller myndighetskrav. Vissa energieffektiviseringsåtgärder är synliga och ger konkret förändring, exempelvis dörrar för kylmöbler och lock på frysmöbler, medan vissa åtgärder i sig inte tillför någon ny funktionalitet i ett tekniskt system för användarna. Till exempel så blir det inte varmare i lokalen efter en energieffektivisering av butikens energisystem, men däremot så går det åt mindre energi till att värma upp lokalen. Problemet med att det inte blir något visuellt märkbart resultat i lokalerna (bortsett från en lägre kostnad för energi!) innebär att det oftast krävs ett genuint intresse för energieffektiviseringsfrågor för att delta i energieffektiviseringsprojekt om detta inte är en prioriterad aktivitet eller en del av ens dagliga arbetsuppgifter. För det är ju så att om man ska skapa en relevant energiöverenskommelse så krävs det mycket engagemang av både hyresgäst och fastighetsägare. Det är viktigt att parterna ser en ekonomisk vinst och/eller att projektet löser ett specifikt problem.

Hur skapar man då en bra relation mellan fastighetsägare och hyresgäst avseende energieffektivisering? För att det ska fungera friktionsfritt krävs en överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäst, men det är också oerhört viktigt med en god kommunikation. Det bästa är att ha en kontinuerlig kontakt, till exempel genom att implementera ett ”Grönt Hyresavtal”. Ett exempel är Fastighetsägarnas standardmall för ett Grönt Hyresavtal. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Genom att använda sig av den här typen av avtal så är förutsättningarna för en kontinuerlig kommunikation god, då fastighetsägare och hyresgäst träffas enligt ett i förväg bestämt schema och med en fastlagd dagordning.

Jag kan verkligen rekommendera att innan man gör en energieffektivisering (exempelvis konvertering av uppvärmningssystem) med fokus på den tillförda energin till fastigheten, bör man genomföra en energikartläggning som innefattar både fastighetsägarens och hyresgästens installationer samt de energi- och miljövinster samordningen mellan systemen kan innebära. För att påskynda och effektivisera energisparprojekt inom butiksledet behöver även utbildningar gällande de specifika förutsättningar som gäller för butikslokaler utvecklas.

Läs mer om Grönt Hyresavtal här: www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

54 reaktioner på ”HARRY SWARTZ: Vikten av att skapa relevanta energiöverenskommelser”

 1. Pingback: levitra 20
 2. Pingback: vardenafil
 3. Pingback: buy cbd oil
 4. Pingback: rgkwwhib
 5. Pingback: amoxicillin 100
 6. Pingback: stromectol buy uk
 7. Pingback: best albuterol
 8. Pingback: clomid cramps
 9. Pingback: propecia strength
 10. Pingback: paxil 50 mg
 11. Pingback: plaquenil bruising
 12. Pingback: duloxetine 90mg
 13. Pingback: levitra e molly
 14. Pingback: 20mg for sale
 15. Pingback: buy stromectol
 16. Pingback: tinder source code

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *