Alternativ till köldmediet R404

Butikernas vanligaste köldmedium får inte fyllas på 2020

Butikernas vanligaste köldmedium får inte fyllas på 2020 - så nu behövs verkligen alternativ till köldmediet R404.
Butikernas vanligaste köldmedium får inte fyllas på 2020 – så nu behövs verkligen alternativ till köldmediet R404.

Syfte

R404 är idag vårt vanligaste köldmedium för butikskyla, men F-gasförordningen gör att R404 får säljförbud år 2019 och serviceförbud från 2020. Tiden för att byta köldmedium eller bygga om befintliga kylsystem börjar bli väldigt kort.

Förväntade resultat

  • En beskrivning av några alternativa lösningar för olika butikstyper.
  • Vid ombyggnad (när man byter ut sina kylmöbler) så kan man även passa på att göra åtgärder för energieffektivisering, så förstudien kommer också beskriva lämpliga åtgärder för de olika alternativen.

Deltagare

Projektet drivs av RISE i samarbete med BELIVS Innovationskluster.

Finansiärer

Energimyndigheten

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php