Våra bloggare

Våra bloggare presenterar sig:


PONTUS CERIN 
Pontus CerinPontus Cerin, docent i företagsekonomi och teknologie doktor, arbetar som programansvarig för BELIVS på Energimyndigheten. Han är styrelsemedlem i den internationella forskarorganisationen ISDRS (International Sustainable Development Research Society) och undervisar om hållbarhetsfrågor bl.a. på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Huvudsakliga intresseområden är hållbart företagande och ansvarsfulla investeringar samt att skapa goda förutsättningar för en effektiv och hållbar energianvändning.

 


ÅSA DOMEIJ 
Åsa DomeijÅsa Domeij är ansvarig för miljö och socialt ansvar på Axfood (som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige). Åsa är agronom med lång erfarenhet av miljöfrågor och har bl a tidigare varit ansvarig för miljöfrågor i riksdagen för Miljöpartiet under två mandatperioder. Med mångårig erfarenhet av miljöfrågor och stort engagemang lyfter Åsa aktuella frågor i branschen.

 


PER JONASSON 
Per JonassonPer Jonasson har mer än 25 års erfarenhet från kyl- och värmepumpbranschen. Han har varit verksam både som entreprenör och konsult, de senaste 15 åren i ledande ställning både nationellt och internationellt. Är förnärvarande vd för branschorganisationerna Kyl & Värmepumpföretagen samt Svenska Värmepumpföreningen. Intresset för värmepumpande tekniken är alltså bergfast. Huvudsakliga intresseområden är utbildning och kompetensförsörjning, teknikutveckling i ett systemperspektiv samt energieffektiv klimatisering av vår vardagsmiljö.

 


ULLA LINDBERG
Ulla LindbergUlla Lindberg är forskare inom områdena livsmedelskyla och energieffektivisering på RISE (tidigare SP) i Borås. Ulla är starkt engagerad inom nätverket BELIVS och arbetar även som koordinator för just BELIVS sedan 2011. Uppdragsgivare har varit bl.a. enskilda tillverkare/ industri, Konsumentverket, Energimyndigheten och andra myndigheter. Genom åren har hon fått en stor, bred och djup kontaktyta både internt på RISE samt nationellt och internationellt. Att lyssna på behoven, få kunskapen synlig och tillgänglig för nyttan tillsammans är något som Ulla brinner för.

 


PÄIVI LEHTIKANGAS
Päivi LehtikangasPäivi Lehtikangas är projektledare och utvecklingsledare på Energikontoret Regionförbundet i Örebro. Päivi är utbildad jägmästare med forskarkarriär inom bioenergiområdet. De senaste åren har hennes inriktning handlat mer och mer om energieffektivering, framför allt för företag. Hon tycker att det är mycket viktigt att förstå varje företags unika situation och förutsättningar i grunden för att kunna hjälpa dem att uppnå goda resultat. Vikten av kunskapsuppbyggande hos målgrupperna och ett starkt engagemang med en positiv inställning är några ledord för Päivis verksamhet.

 


HARRY SWARTZ

Harry SwartzHarry Swartz är civilingenjör med energi som huvudinriktning och har de senaste 19 åren arbetat inom KF Fastigheter och COOP Fastigheter som hållbarhets- och kvalitetsansvarig. Harry har lång och bred erfarenhet från såväl konsult-, entreprenör- som beställarledet, senast som ordförande för tekniska rådet för certifieringssystemet Miljöbyggnad samt som medlem i BELIVS styrgrupp. Sedan slutet av 2016 arbetar han som oberoende konsult i företaget Hållbar Miljö & Strategi med huvudinriktningen att stödja såväl entreprenörer, konsulter och beställare till en bättre affär och minskad energi- och miljöpåverkan.
Vill du kontakta Harry? Tel: 0700- 209 045, e-post: swartz_harry@hotmail.com

 


BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php