Energieffektivisering

BELIVS hjälper dig med din butiks energieffektivisering

Inom BELIVS demonstreras komplexa system, och ny teknik provas, för energieffektivisering och sänkta elkostnader. BELIVS tvärvetenskapliga arbetssätt inom energi ger butiks- och fastighetsägare av livsmedelslokaler energibesparingar.

Livsmedelslokalers elanvändning behöver minskas. En ökad mängd kylda och frysta varor medför behov av energieffektivisering.

I en butik sker hela tiden ett utbyte av energi

Kyldisk i drift - ett exempel på något som kan optimeras för butikens energieffektiviseringSom illustrationen visar sker framför en kyldisk växelverkan genom mötet mellan det varma omgivande inneklimatet och kyldiskens kalla temperatur.

Att förstå och ha kunskap om samspelet ger möjligheter att uppnå lägre energianvändning.

Som butiks- och fastighetsägare vill du ha kylan i kyldisken. Då minskar dina driftskostnader för kyla och uppvärmningskostnaderna likaså, eftersom kylan stannar där den hör hemma. Vi som kunder får högre kvalitet på matvaran. Din livsmedelslokal ges ökad konkurrenskraft samt totalt sänkta elkostnader.

I framtiden ställer du som butiks- och fastighetsägare högre krav på dina installationsprodukter och kyldiskar. BELIVS samlar tvärvetenskapliga resurser och kunskaper inom området livsmedelslokaler. Befintliga system i butik utvärderas. Genom att implementera ny energieffektiv kylteknik utvecklar BELIVS hanteringen av kylda och frysta varor. De demonstrerar också (se utvecklings- och demonstationsprojekt) hur tekniken fungerar i drift. BELIVS sprider kunskap om energieffektivisering för din livsmedelslokal.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php