INBJUDAN TILL WORKSHOP OM KÖK 2018

Workshop för fortsatta arbeten med energieffektiva kök, storkök och professionella kök

Workshop kring stor kök. Bilden visar ett exempel på kök som håller på att energieffektiviseras.

Möjligheten att energieffektivisera storkök är stor – det vet vi. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder? Det är äntligen dags för fortsatta arbeten. Dags för workshop.

Belok och BELIVS bjuder tillsammans in till en innovativ och kreativ köksworkshop – om energieffektiva kök, storkök och professionella kök – en heldag den 10 oktober i Göteborg!

Workshopen är en fortsättning på de tre tidigare mycket uppskattade mötena som hölls 2016 och 2017).

NÄR? 10 oktober 2018, kl 09:00-16:00

VAR: Teknikparkens Konferenscenter, Sven Hultins gata 9, Göteborg

Agenda

09.00-09.30 Morgonfika/mingel
09.30-10.00 Introduktion

  • Syfte med dagen – utbyta erfarenheter och projektgenerering
  • Vad har hänt sedan sist?
  • Koordinator BELOK – Per Erik Nilsson, CIT Management
  • Koordinator BELIVS – Ulla Lindberg, RISE
10.00-10.30 Upphandla energieffektiva storkök – vilka krav kan vi ställa?
Ylva Svedenmark berättar om Upphandlingsmyndighetens stöd kring hållbar upphandling samt om de befintliga hållbarhetskriterierna för storkök, där arbetet med uppdatering nu har påbörjats.
10.30-11.00 Presentation av projektet ”Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation” – Olof Larson, RISE
11.00-11.30 Presentation av projektet ” Förbättrat energibeteende i storkök”– Lokalförvaltningen i Göteborg 
11.30-12.00 Presentation av arbetsstationer och gruppledare inför projektgenerering
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Projektgenerering
14.30-15.15 Presentation från grupperna
15.15-15.30 Sammanfattning
15.30-15.45 Hur går vi vidare med projektidéerna? Pia Tiljander, RISE.
15.45-16.00 Avslut och utvärdering med enskild enkät.

Syfte

Syftet är att sammanföra aktörerna för att öka dialogen, förståelsen och kontakten mellan aktörerna. Målet är att lyfta fram ytterligare möjligheter och eventuella hinder liksom att diskutera vilken utveckling som behövs för att nå ännu längre i energieffektiviseringen av storkök och professionella kök.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret som finns här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
BELIVS Innovationskluster: Ulrica Örnemar, RISE – Research Institutes of Sweden, tel 010-516 59 68, ulrica.ornemar@ri.se


BELOK - bjuder tillsammans med BELIVS in till en innovativ och kreativ workshop om storkök

BELOK (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) genomförde under 2014-2015 ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom området energieffektiva storkök. Det avslutades hösten 2015. Det visade sig vara ett intressant område för många aktörer, t.ex. beställare, leverantörer, konsulter och storkökspersonal. Projektet visade att det saknas en bra dialog mellan aktörerna och därför tar vi nu tillsammans (då vi ser stora synergieffekter mellan BELIVS och BELOK) nästa steg – för att samla aktörerna.

BELIVS Innovationskluster - bjuder tillsammans med BELOK in till en innovativ och kreativ workshop om storkök

Ett tydligt exempel att BELIVS (Energimyndighetens BEställargrupp för LIVSmedelslokaler) är engagerade i professionella kök är det pågående BELIVS-projektet Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök. BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager och bensinstationer – likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php