Inneklimat

Det är viktigt att livsmedelsfastighetens inneklimat är bra för varorna, kunden och personalen

Till gagn för både butiksinnehavare och service- och installationsföretag skapas inom BELIVS nyttokunskap om energieffektiv samordning av livsmedelslokalers installationssystem.

Både du som äger eller innehar livsmedelslokal samt du som driver service- och installationsföretag, vill ha kunskap om inneklimatets betydelse för energieffektivisering.

Inneklimatet i en livsmedelslokal innefattar luft-, ljud och ljusmiljö samt det termiska klimatet. Det termiska klimatet innebär luft- och strålningstemperatur samt luftens hastighet och fuktighet.

Som figuren visar påverkas en livsmedelsfastighets energianvändning av en rad faktorer.

Fastighet och energi: Illustrationen visar huren livsmedelsfastighets energianvändning påverkas av en rad faktorer så som inneklimat

Det är viktigt att livsmedelsfastighetens inneklimat är bra för varorna, kunden och personalen. Inom BELIVS utvecklings- och demonstrationsprojekt tar vi fram kunskap för energieffektiv implementering av system för kyl- och frysmöbler samt inneklimat.

Våra projekt visar att för att samordna en väl fungerande energieffektiv butik samt fastighet ska värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer förses med samverkande styr- och övervakningssystem.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php