Kylteknik

Använd BELIVS kunskap om energieffektiv kylteknik

BELIVS sprider kunskap om energieffektiv kylteknik som förbättrar livsmedelssäkerheten och därmed kvalitén på matvaran. Det vinner både du som handlare, producent, och vi som kunder på.

Du som driver service- och installationsföretag inom livsmedelslokaler är medveten om butiksinnehavarens stora ekonomiska värde i de varor som förvaras i kyldiskar i livsmedelslokalen. Genom energieffektiv kylteknik som förbättrar livsmedelssäkerheten, ökar kvalitén på matvaran, och handlarens kostnader för matsvinn reduceras.

För dig som handlare är det oftast en kostsam investering med kyltekniska installationer. För att säkerställa en långsiktig drift är det därför viktigt att dimensionera sina anläggningar rätt.

Vi demonstrerar och visar

Inom BELIVS medlemsföretag bedrivs utvecklings- och demonstrationsprojekt för att visa och tydliggöra energieffektiv kylteknik till nytta och kunskap för både handlare, producenter och service- och installationsföretag.

Att vid kylkedjans första länk, som är under tillverkningen, upprätthålla rätt temperatur av varan är mycket viktigt för att varan ska bibehålla sin temperaturnivå under hela livsmedelshanteringen från tillverkning till konsumtion.

För livsmedelsbutiker finns det två typer av kylsystem, direkt och indirekt. Båda dessa system behöver så kallade köldmedier. Val av köldmedier styrs av rådande miljökrav. Köldmedier används för att driva kylprocessen.

Både direkta och indirekta kylsystem är energieffektiva. Direkta system innefattar mer köldmedier, men minimerar så kallad värmeväxling. Indirekta system klarar sig med mindre mängd köldmedium, då de utnyttjar en central kylanläggning för att kyla ett sekundärt system med hjälp av så kallade köldbärare. Köldbärare bär vidare kyld vätska från maskinrummet till kylmöblerna i butiken.

Genom värmeåtervinning uppnås också energieffektiva kylsystem. Då är ett alternativ att tillvarata lågtemperad värme från kylmaskinernas kondensorer och tillsammans med en värmepump växla upp denna värme till för butiken användbar temperatur. Detta är en bättre metod än att låta luftkylda kondensorer utomhus kyla kylmaskinernas kondensorer.

Ett annat alternativ för värmeåtervinning är att se över en högre kondensering av kylmaskinerna.

Att använda BELIVS kunskap om energieffektiv kylteknik, är till gagn både för dig som handlare, för dig som producent och dig som driver service- och installationsföretag

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php