Nätverket

BELIVS Innovationskluster är mötesplatsen och nätverket samt samarbetet mellan myndighet, näringsliv och offentliga aktörer. Redan 2011 skapade Energimyndigheten mötesplatsen BELIVS för att möjliggöra att BELIVS medlemmar i nära dialog fångar upp frågeställningar att arbeta tillsammans med inom BELIVS för att uppnå energieffektivisering av livsmedelslokaler.

BELIVS bedrevs fram till och med 2018/2019 med finansiering från Energimyndigheten (Proj.nr 41295-1, Dnr 2015-006905) och näringslivet. Ulla Lindberg, RISE, har varit koordinator.  Syfte och mål har varit att vara en mötesplats för alla aktörer som syftar till att driva en utveckling mot ökad andel energieffektiva livsmedelslokaler. Huvudmålet var att via ökad beställar- och leverantörskompetens erhålla en ökad andel energieffektiva livsmedelslokaler.

I ett fortsatt arbete på RISE jobbar vi vidare med att säkerställa och öka beställar- och leverantörskompetens för hela värdekedjan där behov av livsmedelskyla finns, vi kommer även att vidga perspektivet och då bland annat innefatta handel- och konsumentrelaterade frågeställningar för att kunna uppnå en ökad resurseffektivisering och hållbarhet i samhället. Om du är intresserad av att veta mer och delta kontakta Ulla Lindberg, ulla.lindberg@ri.se

Projektledning och Koordinator

Innovationsklustret koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med hjälp av en utsedd koordinator, Ulla Lindberg (expert inom området), som operativt leder och koordinerar den löpande verksamheten. SP svarar för att en samlad information om BELIVS och dess resultat ska vara tillgängligt på www.belivs.se.

          BELIVS Innovationskluster
          belivs@sp.se
          c/o SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
          Box 857
          501 15  BORÅS
          Koordinator:
          Ulla Lindberg tel 010 – 516 55 38

Styrgrupp

Består av experter och representanter från näringsliv, forskning och myndighet.

  • Experter föreslår och samverkar för ökad kunskap och
    medverkan vid seminarier, workshops och projekt-utvecklingsmöten
  • Styrgruppen säkerställer att BELIVS Innovationskluster jobbar mot uppsatta mål
  • Styrgruppen tar emot medlemmarnas förslag på projekt.

Medlemmar

Det är BELIVS medlemmar som i första hand anger vilka behov av kunskap och utbyte som finns och som behöver tillgodoses. Tillsammans i BELIVS vill medlemmarna lära sig mer, prata gemensamma erfarenheter och arbeta med frågeställningar som alla medlemmar har nytta av.

Alla som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i BELIVS är välkomna. Vill du bli medlem? Kontakta oss för att få reda på mer.

Beställargruppen

Kärnan i nätverket av medlemmar är Beställargruppen som består av sju medlemsföretag och alla är aktörer inom livsmedelslokaler där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Representanterna har alla ett stort engagemang för energieffektivisering av livsmedelslokaler.

Axfood AB tillhör nätverket BELIVS Innovationskluster
Bergendahls Food AB tillhör nätverket BELIVS Innovationskluster

City Knalleland tillhör nätverket BELIVS Innovationskluster

Coop Sverige AB

ICA tillhör nätverket BELIVS Innovationskluster
IKEA tillhör nätverket BELIVS Innovationskluster

Max Hamburegerrestaurang tillhör nätverket BELIVS Innovationskluster

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php