Aktuellt

Här kan du se en sammanställning av det som är aktuellt hos BELIVS. Letar du efter äldre nyheter, så hittar du dem i arkivet.

2020-03-13
EENs Regionala nätverksträff med ICA-handlare
Ulla Lindberg, RISE pratade om energianvändning i Livsmedelsbutiker på EENs Regionala nätverksträff med ICA-handlare i Västsverige som ägde rum i Svenljunga den 3/9.  Läs presentationen här.


2019-01-28
Utvärdering av Belivs 2016-2018
En oberoende utvärdering av BeLivs innovationskluster för perioden 2016 – 2018 har genomförts. Utvärderingen har undersökt hur genomförandet av BeLivs bidragit till angivna syften och målsättningar i projektbeslutet för innovationsklustret.


2018-09-13
Workshop den 10 oktober  – Workshop för fortsatta arbeten med energieffektiva kök, storkök och professionella kök
Möjligheten att energieffektivisera storkök är stor – det vet vi.  Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dem? Det är äntligen dags för fortsatta arbeten. Dags för workshop.

Belok och BELIVS bjuder tillsammans in till en innovativ och kreativ Köksworkshop – om energieffektiva kök, storkök och professionella kök – en heldag den 10 oktober i Göteborg.


2018-06-21
Workshop  – Workshop om Energieffektiva lokaler
där livsmedel hanteras

Den 30 augusti bjuder Energimyndigheten, BELIVS och Belok in till en workshop som riktar sig till dig som vill vara med och utveckla framtidens lösningar för lokaler där livsmedel hanteras.


2018-02-15
Seminarium  – F-gasförordningen – alternativ till R404A och möjligheter till energieffektivisering
Tisdagen den 13 mars inbjuder BELIVS och Svensk Dagligvaruhandel till ett seminarium  i Stockholm kring energieffektivisering och omställningen till godkända köldmedier i livsmedelslokalers kylsystem.


2018-02-15
Medlemsmöte i Stockholm
Måndagen den 12 mars anordnar BELIVS Innovationskluster ett medlemsmöte i Stockholm för BELIVS medlemmar, så boka in detta datum i kalendern redan nu.


2018-01-25
Förstudierapport – Alternativ till R404A

Denna BELIVS-förstudie och rapport presenterar möjliga alternativ för att avveckla R404A, eftersom R404A får säljförbud år 2019 och serviceförbud från 2020 – det idag vanligaste köldmediet i butiker, storkök och mindre livsmedelsindustri.


2018-01-23
Beställarträff om fettreduceringssystem i storköksventilation
Du som är fastighetsägare, förvaltare, storköksoperatörer, måltidsansvariga, VVS-projektörer och driftspersonal är speciellt välkommen på våra träffar – i Stockholm och Göteborg i februari – så skynda dig att anmäla dig.


2018-01-22
Nätbaserat lärande för restaurangbranschen
Nytt projektet ska ta fram en ta fram en inspirerande webbutbildning i energieffektivisering – anpassad för just restaurangbranschen.


2018-01-11
Medlemsmöte och seminarium kring F-gas
Boka in redan nu i din kalender: Medlemsmöte och seminarium – där en viktig punkt på agendan blir F-gas – den 12-13 mars i Stockholm. Mer info kommer.


2018-01-09
Välkommen till våra träffar i projektet Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation
Du som är fastighets- eller restaurangägare/förvaltare är speciellt välkommen på våra träffar – i Stockholm och Göteborg i februari – där projektet ska samla av önskemål och kravspecifikationer från olika intressenter.


2018-01-09
Nytt projekt för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation
Projektet ska ta fram en provningsmetodik för att mäta och utvärdera olika tekniker för fettavskiljning i storköksventilation (mekaniska filter, ozon, UV-ljus och bakterier).


2017-11-24
Verifiering av hur val av luftfilter i butiker påverkar partikelhalter i inomhusluften och ventilationssystemens eleffektivitet
Ny BELIVS-rapport som visar att relativt stora kostnadsbesparingar kan göras både avseende drift och underhåll (kostnader för driftel till fläktar och kostnader för filter). Läs även mer om projektet.


2017-11-14
Ny förstudie: Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling
En viktig del för ett ändrat energibeteende är förståelse och motivation. Denna förstudie ska ringa in vilka mätuppgifter och information som är relevant för storkökspersonal att ta del av samt hur detta bör tillgängliggöras i en digital lösning (applikation).


2017-10-31
Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Snabbmatsrestaurang
Ny BELIVS-rapport som visar att energiflödena på snabbmatsrestaurangen skiljer sig från vad man har sett i liknade studier från andra professionella kök – ca en fjärdedel av restaurangens hela energianvändning används av grillarna. Läs även mer om projektet.


2017-10-31
Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Restaurangkök
Ny BELIVS-rapport som visar att diskmaskin, ugnar, ventilation och livsmedelskyla står för en stor andel av energiförbrukningen i restaurangkök. Totalt har sex energibesparande åtgärder analyserats. Läs även mer om projektet.


2017-10-30
Kunskapsutbyte och projektutveckling på Beloks och BELIVS workshop nr 3 om energieffektiva kök
Den 18 oktober 2017 hade Belok och BELIVS en tredje mycket lyckad workshop om energieffektiva kök, storkök och professionella kök i Stockholm.


2017-10-27
Nytt projekt: Rena kyldiskar för bättre energieffektivitet och bättre hygien
Detta projekt ska visa på den positiva effekten av noggrann rengöring av kyldiskar i livsmedelsbutiker.


2017-10-27
Ny förstudie: Alternativ till köldmediet R404
Butikernas vanligaste köldmedium får inte fyllas på 2020. Tiden för att byta köldmedium eller bygga om befintliga kylsystem börjar bli väldigt kort.


2017-10-05
Kalla fakta: Kunderna går igång på rent och fräscht i kyldisken
Tidningen Fri Köpenskap skriver om Ulla Lindbergs (forskare på RISE och Högskolan i Borås) forskning om hur kunder upplever området med kyld mat i butiken.


2017-09-11
INBJUDAN: Workshop om storkök
Belok och BELIVS bjuder tillsammans in till en innovativ och kreativ workshop om storkök i Stockholm den 18 oktober.


2017-09-01
Förstudierapport – Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker
Denna förstudie och rapport har undersökt förutsättningarna för en frivillig, ej ackrediterad, certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker. Tanken är att resultaten ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram.


2017-08-20
Nya kylregler hotar butiker
Borås Tidning: Nya EU-krav tvingar handlare att byta ut sitt kyl- och fryssystem till 2020. Det kommer att innebära höga kostnader för de mindre butikerna.


2017-08-17
Svensk Dagligvaruhandel övertar råd från Föreningen Fryst och Kyld Mat
Rådet kommer även fortsättningsvis att ha medlemmar från hela värdekedjan; producenter, transportörer och grossister från retail och foodservice.


2017-06-22
INBJUDAN: Seminarium kring kyla, inneklimat och luftkvalitet
Boka in den 7 september i kalendern redan nu! BELIVS bjuder in till seminarium med temat ”Energieffektivisering i livsmedelsbutiker – kyla, inneklimat och luftkvalitet” i Göteborg.


2017-06-22
INBJUDAN: Medlemsmöte i Svenljunga
Medlemmar, boka in den 6 september i kalendern redan nu! BELIVS bjuder in till medlemsmöte för BELIVS medlemmar hos MANN+HUMMEL Vokes Air i Svenljunga.


2017-06-21
INBJUDAN: Workshop om storkök
Boka in den 18 oktober i kalendern redan nu! Belok och BELIVS bjuder tillsammans in till en innovativ och kreativ workshop om storkök i Stockholm.


2017-05-24
Beloks fördjupningsområde: Energieffektiva storkök på YouTube
Nu finns Pia Tiljanders presentation om fördjupningsområdet energieffektiva storkök samt nätverket BELIVS från Beloks och Bebos vårkonferens den 4 maj tillgängligt på YouTube.


2017-04-27
Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering – Kyla&Värme
Kyla&Värme skriver om ett BELIVS-projekt som visar att energieffektivisering inte behöver vara dyrt – mycket kan göras snabbt och till en låg kostnad.


2017-04-24
INBJUDAN: Seminarium med redovisning av nyckeltal för butikers energianvändning
Välkommen till avslutningsseminarium med slutredovisning av projektet HPT TCP Annex 44  ”Energinyckeltal för energieffektiva livsmedelsbutiker” – den 20 juni i Göteborg och Stockholm.


2017-04-11
Optimala kyltemperaturer
Ett sätt att minska matsvinnet kan vara att sänka temperaturen i kylkedjan så att temperaturerna blir optimala. Förstudien har utrett och belyst vilka konsekvenser det skulle kunna medföra i rapporten Optimala kyltemperaturer i Sveriges livsmedelsbutiker.


2017-03-28
INBJUDAN: Referensgruppsmöte för förstudien ”Certifierad energikonsult livsmedelsbutiker
Du som har kompetens som är nödvändig för vårt projekts vidareutveckling är välkommen att diskutera våra resultat på referensgruppsmöte den 26 april.


2017-03-17
Storköksworkshop nr 2 gav tre projektansökningar
Den 8 mars bjöd Belok och BELIVS in till ytterligare en workshop om energieffektiva kök, storkök och professionella kök. Intresset för att delta på workshopen var mycket stort och närmare 60 personer deltog på det kreativa mötet.


2017-03-06
Certifierade energikonsulter för livsmedelsbutiker
PRESSMEDDELANDE: Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag kan man ta hjälp av energikonsulter, men hur vet handlaren om energikonsulten kan helheten kring alla de energikrävande installationer som finns i butiken?


2017-02-22
Vikten av att skapa relevanta energiöverenskommelser
Harry Swartz bloggar på BELIVS-bloggen om att när man ska skapa en relevant energiöverenskommelse så krävs det mycket engagemang av både hyresgäst och fastighetsägare. Det är viktigt att parterna ser en ekonomisk vinst och/eller att projektet löser ett specifikt problem.


2017-02-16
UTLYSNING: Resurs- och energieffektiva byggnader
Sök medel via Energimyndighetens utlysning som är öppen t.o.m. 27 mars 2017. I denna utlysning efterfrågas särskilt ansökningar från innovationskluster. Var tydlig i din ansökan att den har koppling till BELIVS Innovationskluster. Läs mer om hur du går tillväga för att skapa ett projekt eller förstudie som har koppling till BELIVS Innovationskluster.


2017-02-07
Workshop om energieffektiva kök, storkök och professionella kök
Boka in den 8 mars i kalendern! Belok och BELIVS bjuder tillsammans in till en innovativ och kreativ workshop – om energieffektiva kök, storkök och professionella köken.


2017-01-24
Medlemsmöte och seminarium med tema Energiöverenskommelse
Du har väl anmält dig till medlemsmöte och seminarium med tema Energiöverenskommelse den 7-8 februari i Malmö?


2017-01-18
Maxi i Växjö belyser energieffektivitet
19 januari samlas EEMaxiS, nätverket för Maxi ICA-butiker i Sydost, i Växjö för en tematräff om belysning. Deltagarna kommer bland annat att få en butiksdemonstration i energieffektiv belysning, ledd av företaget Prolight och lyssna på Mikael Rosén från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.


2017-01-12
Dörrar på butikens kyldisk påverkar konsumenten
Dörrar på kylar i affärer minskar energiförbrukningen drastiskt. Men gör det att kunderna handlar mindre? Ulla Lindberg, doktorand vid SIIR, undersöker kundernas upplevelser och beteenden i butiker när de köper kyld mat


2016-12-02
Medlemsmöte och seminarium med tema Energisamarbeten
Du har väl anmält dig till medlemsmöte och seminarium med tema Energisamarbeten den 7-8 februari i Malmö?


2016-11-14
Äldre idag och imorgon, ser vi några trender?
Hur kan vi anpassa maten och måltiderna efter våra äldres behov, utan att kompromissa med kvaliteten? Inbjudan till TVÄRLIVS seminarium 25 november i Stockholm.


2016-11-01
Vilket behov av certifierade energikonsulter har du i din butik?
Förstudien ”Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker” är nu igång. Just nu fokuserar arbetet på att identifiera behovet av konsulter från branschen, samt vilka kunskapskrav som är rimliga att ställa. Här får du gärna hjälpa till!


2016-10-17
Energimärkningen firar 20 år i konsumentens tjänst
Den 9 november bjuder Energimyndigheten dig på en resa genom energimärkningens historia och dess effekter med berättelser från de som varit med från början och ger en inblick i hur Testlab testar produkter i dag. De bjuder också på framtidsutblick och tårta såklart!


2016-10-11
Många lysande idéer på BELIVS-möten
Nyhetsartikel om de två BELIVS-mötena kring temat belysning som genomfördes i Borås. Verklig nytta skapas verkligen när aktörer inom livsmedelslokaler möter experter och utbyter erfarenheter och kunskap.


2016-10-05
UTLYSNING: Resurs- och energieffektiva byggnader
Sök medel via Energimyndighetens utlysning som är öppen t.o.m. 1 november 2016. Var tydlig i din ansökan att den har koppling till BELIVS Innovationskluster. Läs mer om hur du går tillväga för att skapa ett projekt eller förstudie som har koppling till BELIVS Innovationskluster.


2016-09-14
Vilka krav skall vi ställa på vår inomhusluft?
Inbjudan till seminarium 20 september i Stockholm. Frågeställningarna vid detta seminarium knyter även an till det nya BELIVS-projektet Val av luftfilter i butiker.


2016-09-08
Inbjudan till kreativt klustermöte om energieffektiva kök
Möjligheten att energieffektivisera kök är stor – det vet vi. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder?  Klustermöte 13 oktober i Stockholm.


2016-09-05
MEDLEMSMÖTE med tema BELYSNING
Du har väl anmält dig till medlemsmötet med seminarium om belysning och projektutvecklingsmöte med tema belysning den 22 september i Borås?


2016-08-26
NY FÖRSTUDIE: Att utesluta onödig kyla
Projektet går ut på att identifiera varor som kyls i onödan samt ta reda på hur mycket energi som går åt till det. Vi kommer även att genomföra en mindre beteendestudie.


2016-08-15
UTLYSNING: Bostäder och bebyggelse
Sök medel via Energimyndighetens utlysning som är öppen t.o.m. 5 september 2016. Var tydlig i din ansökan att den har har koppling till BELIVS Innovationskluster. Läs mer om hur du går tillväga för att skapa ett projekt eller förstudie som har koppling till BELIVS Innovationskluster.


2016-07-04
Nya projekt och förstudier
Konkreta idéer har nu blivit 3 st nya projekt och förstudier som kopplats till BELIVS.


2016-06-30
Uppdaterad BELIVS-broschyr
Du kan även ladda ner en utskriftsvänlig version av BELIVS-broschyren. Broschyren innehåller även exempel på vad BELIVS bidragit till.


2016-06-23
Till dig som söker förstudier och/eller projekt och vill koppla det till BELIVS
Läs mer om hur du går tillväga för att skapa ett projekt eller förstudie som har koppling till BELIVS Innovationskluster.


2016-06-22
ICA-handlare i nätverk för energieffektivisering
Läs mer om ICA-handlarnas energinätverk som redan haft två uppstartsmöten, där även BELIVS var med och presenterade goda exempel.


2016-05-09
Beräkna bästa alternativet till R404A
Läs om projektet och dess resultat i rapporten Undersökning av alternativ till R404A – det vanligaste köldmediet i svenska livsmedelsbutiker som visar både investeringskostnad och driftskostnad för alternativen.


2016-04-29
Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering
Denna förstudie och rapport visar att energieffektivisering inte behöver vara dyrt – mycket kan göras snabbt och till en låg kostnad. Energieffektiviseringsprocessen kan delas upp i tre steg.


2016-04-28
Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas
Läs mer om projektet och rapporten som bl a beskriver hur man tillsammans med berörda myndigheter tagit fram en ny kylnorm för aggregat med brandfarliga köldmedier så att installatörer, serviceföretag, tillverkare med flera ska veta vad som gäller.


2016-03-29
BELIVS Innovationskluster
Pontus Cerin, Energimyndighetens handläggare för BELIVS Innovationskluster, bloggar om innovationsklustret på BELIVSbloggen.


2016-03-21
UTLYSNING: Bostäder och bebyggelse
Har du ett projekt som du vill koppla till BELIVS Innovationskluster? Sök medel via denna utlysning som är öppen t.o.m. 4 april 2016 och var tydlig i din ansökan att den har har koppling till BELIVS Innovationskluster.


2016-03-08
Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik
KYLA + skriver om ett BELIVS-projekt där man energieffektiviserat en befintlig livsmedelsbutik i Borås genom att återvinna värmen som frigörs från det ombyggda kylsystemet.


2016-01-18
Seminarium och Projektutvecklingsmöte
Onsdagen den 10 februari anordnar BELIVS ett seminarium med temat ”Plugin-möbler” och ett efterföljande projektutvecklingsmöte.


2016-01-15
Anmäl dig till BELIVS nyhetsbrev
så att du inte går miste om vad som händer inom BELIVS. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post och innehåller nyheter, mötesinformation och spännande fakta.

 


Äldre aktuellt material - Arkivet

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php