Certifierad Energikonsult – Inbjudan till möte

BeLivs bjuder in till möte angående Certifierad Energikonsult för livsmedelslokaler. Mötet är öppet även för dig som önskar medverka externt utanför BeLivs.

Syftet med mötet är att ta fram en interimgrupp (en arbetsgrupp) som kommer arbeta fram innehållet och krav för certifiering av energikonsulter inom området livsmedelslokaler.

NÄR? Fredagen den 5 september 2014, kl 10-15

VAR? INCERT, Stockholm

HUR? För att anmäla dig eller få mer information, maila belivs@sp.se. Mötesagenda skickas ut 1 vecka innan mötet.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php