Energisnålt nätverk för livsmedelslokaler ger resultat

PRESSMEDDELANDE:
I ICA City-butiken i Knalleland i Borås har livsmedelskylans energibehov för mejeriavdelningen minskat med 75 procent, vilket är över förväntan. Nu fortsätter SP-forskaren Ulla Lindberg att arbeta för att energieffektivisera livsmedelsbutiker – tillsammans med medlemmarna i nätverket BeLivs.
SP-forskaren Ulla Lindberg arbetar för att energieffektivisera livsmedelsbutiker – tillsammans med medlemmarna i nätverket BeLivs– Fortfarande har en väldigt stor andel, sannolikt mer än hälften, av Sveriges butiker öppna kyldiskar och saknar dörrar eller lock som håller kylan på rätt plats. Med andra ord finns det mycket att göra, säger Ulla Lindberg.
Hon har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektivisering av livsmedelslokaler. En komplex fråga som hon beskriver som en ständig balansgång. Både för butik, fastighetsägare, service- och installationsföretag.
– För butikerna är försäljningen högsta prioritet och energieffektiviseringen får inte påverka kundernas köpbeteende. Det är också viktigt att skapa ett bra inneklimat för medarbetarna i butiken samtidigt som man inte kan tumma på livsmedelssäkerheten.

Demonstrationsprojekt visar på nyttan
Konkreta åtgärder som dörrar och lock på kyldiskar i kombination med andra gärder för att se över kylsystem, värmeåtervinning och bättre underhåll kan spara mycket energi. Men nya installationer blir ofta en kostsam historia för butiksägare.
– Inom beställargruppen diskuterar vi nya lösningar och utvärderar hur effektiva de kan vara.
Ett sådant projekt har genomförts i livsmedelsbutiken i Knalleland. Där har den gamla mejeriavdelningen med öppna kyldiskar byggts om för att minska energianvändningen. Tack vare detta har energianvändningen för mejeriavdelning minskat med 75 procent. SPs expert Lennart Rolfsman har tillsammans med projektgruppen genomfört arbetet med att verifiera besparingen.
– Det är viktigt att ge argument för enskilda butiksägare att energieffektivisera. De kan inte göra dyra installationer om de inte vet att det lönar sig och ger lägre driftkostnader. Därför behövs verifierade demonstrationsmätningar, säger Ulla Lindberg.

Sedan december 2011 driver hon nätverket BeLivs, Beställargrupp för livsmedelslokaler. Det är ett flerårigt projekt där en rad olika företag i livsmedelsbranschen deltar. Bakom satsningen står Energimyndigheten. Syftet är att minska elanvändningen i landets butiker samt öka beställarkompetensen för branschen. Det vinner alla på.

För mer information, kontakta Ulla Lindberg, SP, ulla.lindberg@sp.se, tel 010-516 55 38

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php