ICA-handlare i nätverk för energieffektivisering

Nätverk för energieffektivisering för ICA-handlare har dragit igång. 

Under fyra år ska nätverkens medlemmar samverka för att utveckla sina kunskaper och stärka sin ställning på marknaden genom att minska sina kostnader för energi. Vilket är syftet med Energimyndighetens satsning ”Energieffektivisering för små och medelstora företag”.

Jenny Lindqvist, projektledare på Hållbar utveckling Väst, deltog på båda uppstartsmötena.
Jenny Lindqvist, koordinator för nätverket i Västra Götaland för energieffektivisering för ICA-handlare.

I förra veckan var det dags för två uppstartsmöten för nätverk för energieffektivisering för ICA-handlare. Ett uppstartsmöte för nätverket i Västra Götaland hölls på HUV – Hållbar utveckling Väst (som är ett regionalt energikontor i Västra Götaland) – i Göteborg, där en grupp av ICA-deltagare möttes. Det andra uppstartsmötet för nätverket i sydost hölls i Kosta med Energikontor Sydost, där representanter från sex olika ICA Maxi-butiker mötte upp på Kosta Boda Art Hotell för dagens diskussioner och aktiviteter.

Under dagen på på båda uppstartsmötena fick gruppen bland annat lyssna på vad som hänt inom nätverket och innovationsklustret BELIVS och de lärdomar som gjorts av BELIVS koordinator Ulla Lindberg (som deltog på mötet i Göteborg) samt experten Lennart Rolfsman (som deltog på mötet i Kosta). Här finns presentationen Energieffektivisering – så här bra kan det bli.

Efter sommaren kommer det även vara ett uppstartsmöte för det tredje nätverket i Stockholm.

På uppstartsmötena medverkade:

  • Nätverkets två utsedda energiexperter, Peter Karlsson och Magnus Stjerndahl från Aktea
  • Koordinator för nätverket i sydost: Daniel Hägerby från Energikontor Sydost  (medverkade i Kosta)
  • Koordinator för nätverket i Västra Götaland: Jenny Lindqvist, projektledare för Hållbar utveckling Väst  (medverkade i Göteborg)
  • Ulla Lindberg (medverkade i Göteborg) och Lennart Rolfsman (medverkade i Kosta) från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php