Medlemsmöte med tema belysning

Medlemsmöte med tema belysningVerklig nytta skapas när aktörer inom livsmedelslokaler möter experter och utbyter erfarenheter och kunskap. Det är innovationsklustret BELIVS – mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Torsdagen den 22 september anordnar BELIVS  ett medlemsmöte för sina medlemmar innehållande ett seminarium om belysning och ett efterföljande projektutvecklingsmöte med temat belysning.

Syftet är att sammanföra aktörerna för att öka dialogen, förståelsen och kontakten mellan aktörerna. Vid medlemsmötet har vi med oss beställare, myndighet och leverantör som delar med sig av sina tankar.

Målet är att lyfta fram ytterligare möjligheter och eventuella hinder liksom att diskutera vilken utveckling och projekt som behövs för att nå ännu längre i energieffektiviseringen i livsmedelslokaler – här har belysning en mycket viktig roll. BELIVS är en katalysator, möjliggörare och kunskapsbank samt ett verktyg till verklig nytta för hela livsmedelsbranschen.

Program

Kl 9.30-10 Kaffe
Kl 10-12 Seminarium om belysning

  • Beställarens perspektiv (önskemål och förutsättningar)
  • Lagar, regler och krav
  • Leverantörens perspektiv
  • Paneldiskussion
Kl 12-13 Lunch
Kl 13-15.30 Projektutvecklingsmöte med temat belysning

Datum

22 september 2016

Tid

Kl 9.30-12.00 med efterföljande projektutvecklingsmöte kl 13.00-15.30

Plats

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås

Vill du veta mer?

Kontakta BELIVS

Varför BELIVS?

Elanvändningen för livsmedelslokaler behöver sjunka. EU har nationella energi- och miljömål om energieffektivisering. Målarbetet stödjs av Energimyndigheten och 2011 startade de tillsammans med aktörer inom livsmedelslokaler samt professionella kök, Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, BELIVS. Antalet intressenter och aktörer har ökat sedan start, så 2015 utvecklades BELIVS vidare till att även vara ett innovationskluster. BELIVS ska hjälpa Sverige att nå de energimålen som är uppsatta.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php