Informationsmöte med BELIVS Innovationskluster

Tisdagen den 9 februari kommer BELIVS Innovationskluster anordna ett gemensamt informationsmöte för medlemmar och övriga aktörer – som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i klustret.

Kort agenda:

  • Bakgrund och inledning
  • Information om BELIVS Innovationskluster
  • Medlem i BELIVS Innovationskluster
  • Vad vill vi uppnå och hur kommer vi dit?
  • Tidplan, Ekonomi
  • Att söka projekt med BELIVS
  • Avslut och summering
  • Mingel

Datum: 9 februari 2016

Tid: Kl 13.00-16.00 med efterföljande mingel

Plats: Stockholm, Drottning Kristinas väg 45.
Kommunala färdmedel – T-bana, röd linje mot Mörby C, kliv av vid Tekniska Högskolan och gå Drottning Kristinas väg till nr 45 (ca 450 m) ”SP Kemi, Material och Ytor”.

Anmäl dig genom att använda dig av anmälningsformuläret på http://goo.gl/forms/zDnCpKZFHx så snart som möjligt för att säkerställa din plats på mötet. OBS! Begränsat antal platser. Anmälan senast 2 februari.

I samband med detta informationsmöte anordnar BELIVS även ett seminarium med temat ”Plugin-möbler” och projektutvecklingsmöte den 10 februari, så glöm inte att anmäla dig även till seminariet och projektutvecklingsmötet som har en separat anmälan. Läs mer här.

Varmt välkommen och hör gärna av dig ifall något är oklart eller om du har frågor.

 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php