Seminarium kring F-gasförordningen – Alternativ till R404A och möjligheter till energieffektivisering

Tisdagen den 13 mars anordnar BELIVS och Svensk Dagligvaruhandel ett seminarium med temat ”F-gasförordningen -alternativ till R404A och möjligheter till energieffektivisering” i Stockholm.

För att nå energieffektivisering och klara av omställningen till godkända köldmedier i livsmedelslokalers kylsystem krävs kunskap, incitament och förståelse mellan flera olika aktörer. Tisdagen den 13 mars kommer vi presentera och diskutera möjligheter och utmaningar för både beställaren och leverantören som en följd av F-gas förordningen. Dagen innefattar även gemensam projektutveckling.

Datum: Tisdagen den 13 mars 2018

Tid: kl 10.00 – 16.00 (kaffe 09.30)

Plats: Svensk Dagligvaruhandel och mötena äger rum på Regeringsgatan 60, Stockholm

Agenda

Detaljerad agenda hittar du här.

Lennart Rolfsman, RISE pratar om olika alternativ till R404A och vilka möjligheter som finns att energieffektivisera i samband med installation av ny utrustning. Se även förstudierapporten Alternativ till R404A

Dessutom kommer leverantörer av kylsystem att presentera sina olika lösningar och system.

Anmälan

Anmäl dig senast 8 mars

Anmälan görs till Pia Tiljander, RISE – Research Institutes of Sweden, pia.tiljander@ri.se.
OBS! Begränsat antal platser, så anmäl dig så snart som möjligt för att säkerställa din plats på mötet.

Varmt välkommen och hör gärna av dig ifall något är oklart eller om du har frågor till BELIVS:

Pia Tiljander, RISE – Research Institutes of Sweden, pia.tiljander@ri.se

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php