Storköken – en försummad energisparpotential

Inbjudan till seminarium om 30-50 % minskad energianvändning i storkök.

Projektet Energieffektiva storkök närmar sig slutfasen. På seminariet fredagen den 28 augusti i Göteborg kommer vi att presentera och diskutera erfarenheter och resultat från projektet, bland annat den viktiga samverkan mellan fastighetsägare, personal och storköksleverantörer. Seminariet vänder sig till fastighetsägare/beställare av storkök, kostpersonal, storkökskonsulter, tillverkare av storköksutrustning och övriga storköksleverantörer.

Seminariet inleds med ett föredrag av Tomas Kåberger, professor i Fysisk resursteori på Chalmers, styrelseledamot i Vattenfall, tidigare generaldirektör på Energimyndigheten, ordförande för stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation – med mera!

På vår minimässa kommer ett stort antal storköksleverantörer att visa vad de kan erbjuda i energieffektiva lösningar.

Läs mer detaljer om seminariet och hur du anmäler dig här.

Seminariet är en del i Beloks storköksprojekt. Storköksprojektet syftar till att hitta vägar, för att minska energianvändningen i storkök genom att lyfta fram teknik och kunskap i branschen.

Välkommen till Göteborg och Belok den 28 augusti!

Belok/Energimyndigheten | Länsstyrelsen Västra Götaland

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php