Vilket behov av certifierade energikonsulter har du i din butik?

Förstudien Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker är nu igång och arbetsgruppen kommer att ha sitt andra möte den 2/11.

Just nu fokuserar arbetet på att identifiera behovet av konsulter från branschen, samt vilka kunskapskrav som är rimliga att ställa.

Följande datum kommer arbetsmöten att hållas inom förstudien.

  • 2016-11-02, Stockholm
  • 2017-01-12, Stockholm
  • 2017-02-07, Malmö (i anslutning till nästa BELIVS-möte)

Om du är intresserade av delta eller på annat sätt komma i kontakt med förstudien, så är det bara att höra av sig till projektledaren Martin Borgqvist (010-5165652, martin.borgqvist@sp.se).

 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php