Inbjudan till workshop om energieffektiva kök, storkök och professionella kök

Workshop för fortsatta arbeten med energieffektiva kök, storkök och professionella kök

Klustermöte för fortsatta arbeten med energieffektiva kök. Bilden visar ett exempel på kök som håller på att energieffektiviserasMöjligheten att energieffektivisera kök är stor – det vet vi. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder? Det är dags för fortsatta arbeten. Dags för workshop.

Belok och BELIVS bjuder tillsammans in till en innovativ och kreativ workshop – om energieffektiva kök, storkök och professionella köken – en heldag den 8 mars i Göteborg, så boka datumet redan nu. Workshopen är en uppföljning av det uppskattade första ”Kreativa klustermöte om energieffektiva kök”, som hölls hösten 2016.

NÄR? 8 mars 2017, kl 09:00-16:00

VAR? Elite Park Avenue Hotel (Kungsportsavenyen 36), Göteborg

Agenda

08.30-09.00 Morgonfika/mingel
09.00-09.20 Introduktion

  • Syfte med dagen – utbyta erfarenheter och projektgenerering
  • Hur söker man projekt?
  • Vad har hänt sedan sist?
09.20-10.00 Presentation av projektidéer att arbeta vidare med
10.00-10.30 Presentation av arbetsstationer och gruppledare
10.30-12.00 Upplägg workshop

  • Presentation av ”Concept Canvas”
  • Diskussion och projektgenerering
  • Gruppledaren ansvarar för dokumentation och startar diskussionen.
12.00-12.45 Lunch
12.45-14.45 Fortsatt diskussion och projektgenerering
14.45-15.30 Presentation från grupperna
15.30-15.45 Sammanfattning och inbjudan till nästa workshop
15.45-16.00 Avslut och Utvärdering med enskild enkät

Syftet är att sammanföra aktörerna för att öka dialogen, förståelsen och kontakten mellan aktörerna. Målet är att lyfta fram ytterligare möjligheter och eventuella hinder liksom att diskutera vilken utveckling som behövs för att nå ännu längre i energieffektiviseringen av storkök och professionella kök.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
BELIVS Innovationskluster: Pia Tiljander, RISE – Research Institutes of Sweden, belivs@sp.se

Anmäl dig senast 1 mars till:
BELIVS Innovationskluster: Pia Tiljander, RISE – Research Institutes of Sweden, belivs@sp.se


BELOK

Belok (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) genomförde under 2014-2015 ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom området energieffektiva storkök. Det avslutades hösten 2015. Det visade sig vara ett intressant område för många aktörer, t.ex. beställare, leverantörer, konsulter och storkökspersonal. Projektet visade att det saknas en bra dialog mellan aktörerna och därför tar vi nu tillsammans (då vi ser stora synergieffekter mellan BELIVS och Belok) nästa steg – för att samla aktörerna.

BELIVS Innovationskluster

Ett tydligt exempel att BELIVS (Energimyndighetens BEställargrupp för LIVSmedelslokaler) är engagerade i professionella kök är det pågående BELIVS-projektet Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök. BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager och bensinstationer – likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php