Arkiv

Här i detta arkiv kan se en sammanställning av det som tidigare varit aktuellt hos BELIVS. Letar du efter nyare nyheter, så hittar du dem under Aktuellt.


2015-12-22
Informationsmöte med BELIVS Innovationskluster
Tisdagen den 9 februari 2016 anordnas ett gemensamt informationsmöte för medlemmar och övriga aktörer – som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i klustret.


2015-12-17
Filmklipp från utbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken
Nu kan du få ta del från av tre olika kapitel (med korta informativa filmklipp och tydliga schematiska förklaringar) från utbildningen.


2015-12-09
Miljoner till energisnåla matbutiker
Energimyndigheten satsar nu tillsammans med branschen ännu mer på att göra landets livsmedelsbutiker energisnålare och mindre klimatpåverkande.


2015-12-08
Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015
Vinnaren i tävlingen (som är kopplad till webbutbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken) är butiken ICA Nära i Stöde.


2015-09-02
Butiken som siktar på nollenergi
Artikel i Energi & Miljö om att ICA City Knalleland i Borås har minskat energiåtgången med nära 80 procent.


2015-08-26
Bra mat, god mat och mat i rättan tid!
Inbjudan till kostnadsfritt seminarium för dig som ansvarar för och forskar inom området mat och måltider för äldre. Måndagen den 21 september i Kristianstad och fredagen den 25 september i Stockholm.


2015-08-17
Fortsatt energieffektivisering i livsmedelsbutiker – SR P4 Sjuhärad
Intervju med SP-forskaren Ulla Lindberg, koordinator för BeLivs. Läs mer och lyssna på inslaget (4:15 min).


2015-06-29
Storköken – en försummad energisparpotential
Inbjudan till seminarium – om 30-50 % minskad energianvändning i storkök – fredagen den 28 augusti i Göteborg.


2015-06-16
Det enkla är det svåra – också i butikernas kyldiskar
Svensk Veterinärtidning har skrivit en artikel om att kyldiskar i många livsmedelsbutiker håller för hög temperatur. Ett enkelt sätt att komma till rätta med detta är att göra som hemma – rengöra kylaggregaten.


2015-06-09
Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler
Att få ner den totala kostnaden för energi är en viktig fråga för alla livsmedelsbutiker. I denna förstudie har man tittat på olika alternativ för egen energiproduktion för olika typer av butiker samt tittat på lönsamheten för dessa alternativ.


2015-06-08
Utvärdering av innovativ värmeväxlare i kyldisk för effektivare energianvändning i butiker
En prototyp av en helt ny typ av värmeväxlare anpassad till kylning av luft med vätskor med laminärt flöde har tagits fram och utvärderats i laboratoriemiljö med lovande resultat. I detta Effsys Expand-projekt ska den nya typen av värmeväxlare utvärderas i verklig drift i en öppen kyldisk i en butik.


2015-06-08
Energiåtervinning av smutsig luft
Stora mängder energi försvinner i smutsig frånluft från storkök. Energibesparingen i storkök, där många energikrävande apparater samsas på en begränsad yta, kan vara i storleksordning 500 kWh per m2 och år.


2015-06-05
Plug-in jämfört med central kylanläggning
Tydlig definition av hybriddiskar (vilket varit nödvändigt då alla inom livsmedelsbranschen inte känner till att det idag finns modernare plug-in än tidigare). Förutsättningarna för inköp av kyldiskar, fördelar och nackdelar med plug-inlösningar diskuteras och sammanfattas i rapporten.


2015-06-02
Val av filter för ventilationssystem i butik
Ny förstudierapport som bland annat visar att filterklassen F7 eller M5 inte påverkar partikelhalterna nämnvärt i butiken. Lägre filterklass ger en minskad elenergianvändning, som uppförstorat skulle kunna motsvara ca 45 GWh el i Sverige.


2015-04-08
Inbjudan till branschdialog om kyltemperatur i livsmedelskedjan
Vad är en optimal kyltemperatur för att minska matsvinnet och hur kommer vi dit? Livsmedelsverket vill med dialogmötet den 13 maj ta fram olika perspektiv på frågan om kyltemperatur för att bidra till att identifiera vilka knäckfrågor som finns och hur de kan lösas.


2015-03-25
Har du koll på energisituationen i din butik?
Syftet med Annex 44:s undersökning är att klarlägga energianvändningen i livsmedelsbutiker och utveckla olika nyckeltal som kan hjälpa butikskedjor och butiksägarna att jämföra och förbättra energianvändningen.


2015-03-16
Dörrar på kyldiskar för minskad energianvändning och bättre inneklimat
Den nya rapporten (som precis reviderats) visar bland annat att kyleffektbehovet i kyldiskarna minskade med ca 41 % efter att dörrar installerades.


2015-03-11
Klimatsmartare kyla
Teknik & Forskning har en skrivit en artikel om det pågående BeLivs-projektet Brännbara köldmedier.


2015-02-25
Energispaning 2015
Glöm inte att anmäla dig till branschens heldag 12 mars i Stockholm – med fokus på frågor som berör energieffektivare användning av kyl- och värmepumpsystem.


2015-02-25
Dörrar på kyldiskar för minskad energianvändning och bättre inneklimat
Ny rapport visar bland annat att kyleffektbehovet i kyldiskarna minskade med ca 41 % efter att dörrar installerades.


2015-02-25
Konceptbutiken som närmar sig noll
Ny förstudierapport som bland annat visar lämpliga lågenergipaketlösningar för befintliga butiker, vilka minskar andelen köpt elenergi.


2015-02-06
Workshop om energieffektiva storkök
Brukarnas beteende, kökets utformning och samverkan mellan fastighetsägare och köksverksamhet är viktiga komponenter för att energianvändningen i ett storkök ska kunna minskas.


2015-01-22
Nu finns det nya uppdaterade informationsblad angående den kostnadsfria webbutbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken och tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik för nedladdning!


2015-01-22
Påminn din butik om att anmäla sig till tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik som är kopplad till den kostnadsfria webbutbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken. Det tjänar alla och miljön på! Anmälan senast 28 februari 2015.


2014-12-18
Årets energiklokaste livsmedelsbutik
Alla butiker i landet som anmäler sig kan vara med och tävla om titeln nästa år. Kom ihåg att alla insatser – små som stora – tas i beaktning. Det lönar sig att vara med och tävla!


2014-12-08
Chip i mat för mindre svinn
Med hjälp av ett chip som registrerar temperaturen i hela livsmedelskedjan kan ett exakt bäst-föredatum räknas ut, vilket i sin tur kan eliminera onödigt matsvinn hos leverantörer och butiker.


2014-12-02
Påminn din butik om att anmäla sig till tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik som är kopplad till den kostnadsfria webbutbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken. Det tjänar alla och miljön på! Anmälan senast 24 januari 2015.


2014-12-02
Missade du seminariet angående Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler den 4 november? Du vet väl om att presentationer och bildspel från seminariet finns tillgängliga här under Presentationsmaterial.


2014-11-20
Vilken livsmedelsbutik är energiklokast i Sverige? – Pressmeddelande från SP
För att utbilda livsmedelsbutiker om hur man kan spara energi lanseras nu en specialgjord webbutbildning för just denna grupp. Till utbildningen hör också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015.


2014-11-17
Nu vid starten – på väg mot målet
Päivi Lehtikangas, projektledare och utvecklingsledare på Energikontoret Regionförbundet i Örebro, bloggar om det nya aktuella projektet ”Den energikloka livsmedelsbutiken” på BeLivsbloggen.


2014-11-10
Nu startar Effsys Expand
Energimyndighetens nya forskningsprogram för resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem samt kyl- och värmelager ligger nu i startgroparna för ytterligare fyra år av forskning, utveckling och innovation.


2014-11-07
Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker utses!
Den 20 till 22 november avgörs finalen i Yrkes-SM i kyl- och värmepumpteknik. Sex personer kommer tampas om titeln i en monter där alla besökare kan titta på och ställa frågor till funktionärer från kylbranschen.


2014-11-07
Kyla+ skriver om vår nya utbildning
Kyla+ har ute information om vår kostnadsfria webbaserade utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken.


2014-11-04
Lansering av utbildning
Den kostnadsfria webbaserade utbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken lanseras idag kl 09.00 här på webbplatsen. Utbildningen vänder sig främst till butikschefer, butikspersonal och kommunala energi- och klimatrådgivare.


2014-11-03
Nytt projekt: Brännbara köldmedier
Syftet med BeLivsprojektet är bl a att skapa en säkrare hantering av brännbara köldmedier. Läs mer om pågående aktiviteter.

2014-10-24
Högintressant Kyl och Värme
Kyl- och värmepumpbranschens årliga event hölls den 3 oktober i Stockholm. Två av höjdpunkterna var jämförelsen mellan Sverige och USA samt besparingspotentialen i livsmedelsbutiker.


2014-10-09
Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler – BeLivs seminarium
BeLivs bjuder in till seminarium angående Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler den 4 november. Seminariet kommer även att ha en release av det nya verktyget Den energikloka livsmedelsbutiken.


2014-09-12
BeLivs hos Svenska Kyltekniska Föreningen
BeLivs diskuterade tillsammans med branschen vid kyltekniska seminariet ”Köldmedier och systemlösningar för dagligvaruhandeln” den 8 september. Krav sätts på framtiden!


2014-09-12
BeLivs på EuroSense 2014
BeLivs medverkade i konferens EuroSense 2014 och föreläste om ”Packing and distribution issues of food for the cold chain for the elderly” den 5 september.


2014-09-10
Filminspelning pågår i Täby!

Filminspelning
Läs mer om projektet här.

2014-09-08
BeLivs – ett nätverk som gör nytta i verkligheten
Pontus Cerin, programansvarig på Energimyndigheten, bloggar om nätverket BeLivs på BeLivsbloggen.


2014-09-05
Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik
Ny BeLivsrapport visar bland annat att mängden inköpt fjärrvärme halverades under mätperioden jämfört med samma period förgående år.


2014-09-05
Minska matavfallet: Rätt av matrester kan göra att du vinner 1000 €!
Nordiska ministerrådet har lanserat en fototävling för att illustrera möjligheterna att återvinna mat och inspirera människor att minska matavfallet på ett roligt sätt. Vinnaren får hela 1000 €!


2014-08-29
Stängda kyldiskar sparar energi
Nyhet i VVS-Forum: Dörrar och lock på kylar kan halvera energianvändningen visar forskning från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.


2014-08-20
Certifierad Energikonsult – Inbjudan till möte 5 september
BeLivs bjuder in till möte angående certifiering av energikonsulter inom området livsmedelslokaler. Mötet är öppet även för dig som önskar medverka externt utanför BeLivs.


2014-08-13
Tankar från Almedalen
SP-forskaren Ulla Lindberg, koordinator för BeLivs bloggar om Almedalsveckan i Visby på BeLivsbloggen.


2014-06-24
Dörrar på kyldiskar kan halvera en matbutiks elanvändningSR P1 Lunchekot
SP-forskaren Ulla Lindberg, koordinator för BeLivs, intervjuas om dörrar på kyldiskar i ett kort inslag i Lunchekot den 24 juni.
Lyssna på inslaget (19:26-20:05).


2014-06-19
Dörrar i kyldiskar kan halvera elförbrukningSR P4 Sjuhärad
Dörrar på kylen kan halvera en matbutiks elanvändning, det visar forskning från Borås. Men hälften av landets matbutiker saknar stängda kyldiskar.  Lyssna på inslaget (1:46 min).


2014-06-19
BeLivs medverkar i Almedalsveckan
Onsdag och torsdag (2-3 juli) kommer Ulla Lindberg representera BeLivs och vara på plats under Almedalsveckan i Visby.


2014-06-19
Kylkonferens i London
Den 23-25 juni kommer BeLivs vara på plats i London och medverka i den internationella kylkonferensen ”3rd IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain”.


2014-06-10
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning
Ny rapport visar att butikspersonalens brist på tid ställer krav på energiuppföljningssystem. Detta projekt har också tagit fram nyckeltal för olika mätområden i butiken.


2014-06-05
Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik 
Ny rapport visar en stor besparingspotential i livmedelsbutiker genom att använda återluft. Rapporten är möjlig att använda både vid upphandling (se beställningsmanual) och under drift (se checklista).


2014-06-04
Teknikupphandling – Ny förstudierapport
Har du en plugin-kyldisk? BeLivs har identifierat den som en lämplig produktgrupp för en tilltänkt teknikupphandling.


2014-06-03
 Processystem för värme och kyla i storkök – Ny förstudierapport
Drömmer du som driver och äger storkök om att minska mängden köpt energi?


2014-05-28
Energisnålt nätverk för livsmedelslokaler ger resultat  – Pressmeddelande
I ICA City-butiken i Knalleland i Borås har livsmedelskylans energibehov för mejeriavdelningen minskat med 75 procent, vilket är över förväntan.


2014-05-14
Rapport om värmeåtervinning 
Använd spillvärme från kylsystemet till att värma lokaler eller varmvatten. Vem får del av besparingen och betalar för installationen?


2014-03-12
Ny rapport visar ett kraftigt minskat kylbehov
Rapporten visar bland annat att mjölkrummets kylbehov minskade med hela 60 % och att hela kylsystemets behov minskade med 50 %.


2014-01-20
Ny kunskap för minskat matsvinn
Vi kan alla bidra till att mat inte slängs i onödan. Tre rapporter från Naturvårdsverket visar att åtgärder behövs i hela livsmedelskedjan.


2013-10-07
Ny checklista – Batteritvättning för kyl- och frysmöbler
Ökad effektivitet hos möbeln med tvättade batterier.


2013-10-07
Ny checklista – Småskalig biogasanläggning
Ekonomiska vinster att lämna matavfall till rötningsanläggning.


2013-10-07
Ny projektrapport – Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler
Drift och underhåll är viktigt. Lagringstemperaturen är avgörande för kvaliteten på varan. Livsmedelsbutiker önskar stöd att säkerställa rätt temperatur i kyl- och frysdiskar.


2013-07-29
Välkommen Örebro kommun!
Örebro kommun är ny medlem i BeLivs nätverk. Deras arbete inom kök är av intresse.


2013-07-04
Ny projektrapport samt checklista –
LED konvertering för kyl- och frysmöbler samt Checklista för LED-konvertering
Byte till LED-ljuskälla i kyl- och frysmöbler ger energibesparingar. Checklistan ger vägledning att säkert och korrekt LED-konvertera enligt rådande EU-direktiv.


2013-07-01
Förstudierapport – Avfuktning av luft i butiker
Att utrusta dina kyldiskar med dörrar och lock är smart – Du gör energibesparingar.


2013-07-01
Förstudierapport – Innovativ butik
Energieffektivisering uppnås genom program för beräkningar av förändringar i kylsystemen.


2013-07-01
Förstudierapport – Energieffektiv ventilation i butiker
Stor energibesparingspotential i att använda ventilationssystem med återluft i butiken.


2013-07-01
Förstudierapport – Onlinemätningar i butiker
Butiksägare vill sänka sina energikostnader och intresset för mätsystem ökar. Men vilka krav ska verksamheten ställa? En kravspecifikation tas fram för ökad kunskap.


2013-07-01
Rapport – Småskalig biogasanläggning vid stora livsmedelsbutiker
Ekonomiska vinster att lämna matavfall till rötningsanläggning.


2012-12-05
Nytt projekt – Tvättning av batterier i kyl- och frysdiskar
En kravspecifikation tas fram för ökad kunskap om vad försmutsning av batterier medför. Finns energieffektiviseringsmöjligheter?


2012-11-21
Nytt projekt – LED-konvertering för kyl- och frysmöbler
Energieffektiviseringspotentialen utvärderas. En kravspecifikation tas fram till underlag vid utformning och upphandling vid LED-konvertering för butik.


2012-06-05
Nytt projekt – Innovativ butik
Förstudien visar en minskad energiförbrukning med 30 % vid installation av kyldiskar med dörrar. En beställningsmanual tas fram.


2012-06-05
Nytt projekt – Onlinemätningar i butiker
Installation av mätsystem ger energibesparingar. I projektet ska klargöras vilka insatser som krävs för nå minst 25 % besparing.


2012-06-05
Nytt projekt – Energieffektivare ventilation i butiker
Förstudien visar på energibesparingspotentialer vid användning av återluft. En beställningsmanual tas fram.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php