Exempel på vad BELIVS bidragit till

Spara mycket energi och pengar - exempel på vad BELIVS bidragit tillHär presenteras några exempel på vad BELIVS bidragit till:

  • Fler butiker använder luckor och dörrar på kyl- och frysdiskar, för att stänga kylan inne.
  • Energieffektivare teknik gjorde att energianvändningen hos ICA City i Borås minskade med nära 80 %. Genom att hålla maten kall, istället för kunderna (!), erhålls en jämnare temperatur och förbättrat inneklimat i butiken.
  • Tvärvetenskaplig kunskap om livsmedelskyla och hur man tar hänsyn till produkt & system i fastigheten – till nytta i samverkan.
  • Den kostnadsfria webbutbildningen ”Den energikloka livsmedelsbutiken” – som främst vänder sig till butikschefer och butikspersonal, men som är öppen för alla.
  • Unik mötesplats, där alla intressenter inom området kan mötas. Genom samverkan gör vi större inverkan!

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php