Press- och mediaarkiv

Nya direktiv för kommersiella kylar inom kort - KYLA, nr 8 2013 Nya direktiv för kommersiella kylar inom kort – KYLA, nr 8 2013
Ekodesign kommer att leda till effektivare produkter och att de mindre effektiva produkterna kommer försvinna – så det gäller att producenterna är beredda på de nya kraven, som kommer att träda i kraft inom ett till två år.
Ny kunskap för minskat matsvinn
Vi kan alla bidra till att mat inte slängs i onödan. Tre rapporter från Naturvårdsverket visar att åtgärder behövs i hela livsmedelskedjan.
Butiken halverade elnotan – Energi och Miljö, nr 12 2013
Det går att halvera energibehovet för butikskyla genom att eftermontera dörrar på kyldiskar och byta kylaggregat. Det visar ett försök vid en stor Icabutik i Borås.
Nyårskrönikan: Ett år för miljöns skull – Annonsbilaga från Citybutikerna, nr 52 2013
Många små resurser kommer att ge stora resultat. Hjälps vi åt kommer vi att få många goda år framöver.
LED-konvertering för kyl- och frysdiskar – KYLA, nr 7 2013
I många kyl- och frysmöbler sitter idag konventionella lysrör av T8-typ som ljuskällor. På marknaden finns idag utbyteslysrör av LED-typ som passar i de befintliga armaturerna i kyl- och frysmöbler.
Icas nya kylprojekt blir förebild för mathandeln – Borås Tidning, 10 oktober 2013
En enkel åtgärd som att sätta dörrar på alla kylar i butiken sparar energi och ger bättre mat. Genom ett nytt projekt blir City Knalleland förebild för hela livsmedelshandeln.

Öka lönsamheten med värmeåtervinning – Kyla, nr 6 2013
God potential att återanvända överskottsvärme och att tjäna pengar på den.


Livsmedelslokaler kan halvera energikostnaderna – Dialog, nr 2 2013
Presentation av BeLivs arbete med energieffektivisering av livsmedelslokaler.


Energieffektivisering gynna alla – Kyla, nr 5 2013
Styrelseordförande Åsa Domeij reflekterar över den första tiden med nätverket BeLivs och dess arbete.


Ökat behov av livmedelskyla – Kyla, nr 4 2013
Framtidens stora utmaning är att nå högre energieffektivisering och mindre miljöpåverkan. BeLivs skyndar på denna utveckling.


Energispaning 2013 – Kyla, nr 3 2013
På Energispaning 2013 berättar koordinator för BeLivs, Ulla Lindberg, om Framtidens Butik.


Energieffektivisering kräver ett närmare samarbete, Kyla, nr 3 2013
Helhetsansvar önskas för möjlighet till energieffektivisering.


Totalkvalitet, framtidens konkurrensmedel – Kyla, nr 2 2013
Mer information, bättre förebyggande underhåll och energisnåla produkter är BeLivs recept för kostnadsbesparingar och energieffektivisering.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php