Press & Media

Vi följer och deltar i händelseutvecklingen om energieffektivisering av livsmedelslokaler i press och övriga media.

 

Möjligheten att höja frysförvaringstemperaturen för djupfrysta
varor i butiker

Undersökning om elförbrukningen och därmed miljöbelastningen för butikerna kan minskas.

Energi&Miljö, Nr 3, 2019 


Innovativ värmeväxlare i kyldisk ger effektivare
energianvändning i butiker

Utvärdering visar på att det finns stora besparingspotentialer genom att ersätta de befintliga konventionella kylbatterierna i butikernas kyldiskar med ny typ av värmeväxlare.

Energi&Miljö, Nr 3, 2019 

Energi från kylsystem ger ökad energieffektivisering
Potentialen är stor, oavsett butikskoncept, och de flesta tillvaratar inte överskottsvärmen från sina kylanläggningar. Uppskattningsvis är värmen 1,3 TWh/år från Sveriges butiker.Energi&Miljö, Nr2 Februari 2019 
Spara energi och pengar – samordna energisystemen – Energi&Miljö
Stora besparingspotentialer såväl energimässigt som ekonomiskt – nyckelordet är koordinering.
Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering – Kyla&Värme
Kyla&Värme skriver om ett BELIVS-projekt som visar att energieffektivisering inte behöver vara dyrt – mycket kan göras snabbt och till en låg kostnad.
Dörrar på butikens kyldisk påverkar konsumenten – Högskolan i Borås
Dörrar på kylar i affärer minskar energiförbrukningen drastiskt. Men gör det att kunderna handlar mindre?
Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik – KYLA+
KYLA + skriver om ett BELIVS-projekt där man energieffektiviserat en befintlig livsmedelsbutik i Borås genom att återvinna värmen som frigörs från det ombyggda kylsystemet och som kan användas för uppvärmning av lokaler och/eller värmning av tappvarmvatten.
Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015
För att utbilda livsmedelsbutiker om hur man kan spara energi lanserades en specialgjord webbutbildning under 2014. Till utbildningen hörde också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 och nu har vinnaren korats.
Ica Stöde energiklokast i Sverige – Fri Köpenskap
Ica Nära i Stöde vinner utmärkelsen Årets energiklokaste livsmedelsbutik. Tävlingen hölls i samband med webbutbildningen ”Den energikloka livsmedelsbutiken”.
Pris till energiklok butik – Svensk Byggtjänst
ICA Nära Stöde vann tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015. Efter flera energisparåtgärder har butiken nästan halverat sin elkostnad.
Årets energiklokaste livsmedelsbutik har korats – Energimyndigheten
Livsmedelsbutiker har en hög energianvändning där kylar och frysar kan stå för hela 50 procent av energianvändningen. Men genom kloka energiåtgärder kan en livsmedelsbutik minska energianvändningen med 30 procent. Vinnaren i Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 har genomfört flera energibesparande åtgärder och sänk kostnaderna för energin i butiken.
Så minskade de sin el med 80 procent – Fri Köpenskap
Dörrar på kyldiskar och smart användning av spillvärme har minskat energiåtgången i Ica City Knalleland med nära 80 procent. Snart kan fjärrvärmen strypas helt i systemet som är överförbart till de flesta butiker.
  Butiken som siktar på nollenergi – Energi & Miljö
Artikel i Energi & Miljö om att ICA City Knalleland i Borås har minskat energiåtgången med nära 80 procent.
Lyssna på radioinslaget Fortsatt energieffektivisering i livsmedelsbutiker – SR P4 Sjuhärad
Intervju med SP-forskaren Ulla Lindberg, koordinator för BeLivs, den 12 augusti.
Lyssna på inslaget (4:15 min).
Det enkla är det svåra – också i butikernas kyldiskar – Svensk Veterinärtidning
Kyldiskarna i många livsmedelsbutiker håller för hög temperatur. Ett enkelt sätt att komma till rätta med detta är att göra som hemma – rengöra kylaggregaten. Efter rengöring och avlägsnande av mögel sjönk temperaturen i den redovisade studien med i genomsnitt tre grader utan att elförbrukningen ökade.
Klimatsmartare kyla – Teknik & Forskning
Starkt klimatpåverkande köldmedier som används i luftkonditioneringar, värmepumpar och livsmedelsbutiker ska fasas ut under de kommande åren. Det innebär gradvis förbud mot påfyllning och service.
Chip i mat för mindre svinn – Borås Tidning
Med hjälp av ett chip som registrerar temperaturen i hela livsmedelskedjan kan ett exakt bäst-föredatum räknas ut, vilket i sin tur kan eliminera onödigt matsvinn hos leverantörer och butiker.
Vilken livsmedelsbutik är energiklokast i Sverige? – Pressmeddelande från SP
För att utbilda livsmedelsbutiker om hur man kan spara energi lanseras nu en specialgjord webbutbildning för just denna grupp. Till utbildningen hör också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015.
Utbildning kring energieffektivisering i butik lanserad – I huvudet på Åsa Domeij
Åsa Domeij bloggar på Axfood om BeLivs nya webbaserade utbildning för livsmedelsbutiker.
Den energikloka livsmedelsbutiken – ny webbutbildning – Kyla+
Nu lanseras en webbaserad utbildning för livsmedelsbutiker. Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får butikerna handfasta råd kring energieffektivisering och hur energiförbrukningen i livsmedelslokaler kan minskas.
Den energikloka livsmedelsbutiken – ny webbutbildning – Energimyndigheten
Idag lanseras en webbaserad utbildning för livsmedelsbutiker. Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får butikerna handfasta råd kring energieffektivisering och hur energiförbrukningen i livsmedelslokaler kan minskas.
Nätverk hjälper butiker att spara energi – Svensk Byggtjänst
Mängden inköpt fjärrvärme halverades för en livsmedelsbutik då de började återvinna värme från sitt kylsystem. Det visar en ny rapport från BeLivs, Energimyndighetens Beställargrupp för Livsmedelslokaler.
Högintressant Kyl och Värme – VVS-Forum
Kyl- och värmepumpbranschens årliga event avhölls den 3 oktober i Stockholm. Två av höjdpunkterna var jämförelsen mellan Sverige och USA samt besparingspotentialen i livsmedelsbutiker.
Stängda kyldiskar sparar energi – VVS-Forum
Dörrar och lock på kylar kan halvera energianvändningen visar forskning från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Lyssna på radioinslaget Dörrar på kyldiskar kan halvera en matbutiks elanvändning – SR P1 Lunchekot
SP-forskaren Ulla Lindberg, koordinator för BeLivs, intervjuas om dörrar på kyldiskar i ett kort inslag i Lunchekot den 24 juni.
Lyssna på inslaget (19:26-20:05).
Lyssna på radioinslaget Dörrar i kyldiskar kan halvera elförbrukning – SR P4 Sjuhärad
Dörrar på kylen kan halvera en matbutiks elanvändning, det visar forskning från Borås. Men hälften av landets matbutiker saknar stängda kyldiskar. SR P4 Sjuhärad den 19 juni.
Lyssna på inslaget (1:46 min).
Energisnålt i matbutiken – Teknik;Forskning, nr 2 2014
I ICA-butiken i Knalleland i Borås har livsmedelskylans energibehov för mejeriavdelningen minskat med 75 procent, vilket är över förväntan.
Nu fortsätter SP-forskaren Ulla Lindberg att arbeta för att energieffektivisera livsmedelsbutiker – tillsammans med medlemmarna i BeLivs.
Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik – KYLA, nr 3 2014
Uppgiften inom det här BeLivs-projektet är att demonstrera hur energianvändningen i en befintlig livsmedelsbutik kan minskas genom att sätta dörrar på befintliga kyldiskar. Den ursprungliga uppskattningen om en minskning av energibehovet med cirka 30 % skulle visa sig överträffas i verkligheten.
Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler – KYLA, nr 2 2014
Behovet av att rengöra kyl- och frysmöbler har varit föremål för en BeLivs-studie, där man fokuserat på lönsamheten i att tvätta diskarnas batterier. Direkta och indirekta nyttor har analyserats tillsammans med serviceföretag och butiksägare.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php