Projekt & Resultat

Om BELIVS projektOm BELIVS projekt

Våra utvecklings- och demonstrationsprojekt inom BELIVS är så kallade tillämpade projekt. Detta innebär att vi tillämpar och realiserar forskningsresultat till nytta för livsmedelsbranschen. Projekten har därmed tydliga mål som är relevanta för BELIVS intresseområde. Samtliga projekt medfinansieras av livsmedelsbranschen. Projekten föregås av en förstudie. För livsmedelslokalen är målsättningen att projekten ska leda till en energieffektivisering på minst 25 %, gärna 50 %.

Projektets alla vinster och fördelar för livsmedelslokalen redovisas och resultaten presenteras i förstudie- samt projektrapporter. Respektive författare ansvarar för innehållet i rapporterna. Checklistor genereras också för råd och stöd.

All information om pågående förstudier samt pågående projekt och dess resultatrapporter samt checklistor, kommuniceras samt publiceras, på denna webbplats.

Länkar till BELIVS olika projekt/resultat

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php