Alternativ till köldmediet R404A

Butikernas vanligaste köldmedium får inte fyllas på 2020

Butikernas vanligaste köldmedium får inte fyllas på 2020 - så nu behövs verkligen alternativ till köldmediet R404.
Butikernas vanligaste köldmedium får inte fyllas på 2020 – så nu behövs verkligen alternativ till köldmediet R404.

Syfte

R404 Aär idag vårt vanligaste köldmedium för butikskyla, men F-gasförordningen gör att R404A får säljförbud år 2019 och serviceförbud från 2020. Tiden för att byta köldmedium eller bygga om befintliga kylsystem börjar bli väldigt kort.

Syftet med den här förstudien var att presentera möjliga alternativ för att avveckla R404A.

Resultat

  • En beskrivning av några alternativa lösningar för olika butikstyper.
  • Vid ombyggnad (när man byter ut sina kylmöbler) så kan man även passa på att göra åtgärder för energieffektivisering, så förstudien beskriver även lämpliga åtgärder för de olika alternativen.
  • BELIVS-rapporten ”Alternativ till R404A

Deltagare

Projektet drivs av RISE i samarbete med BELIVS Innovationskluster.

Finansiärer

Energimyndigheten

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php