Beräkna bästa alternativet till R404A


SYFTE

Att ta fram beslutsunderlag för livsmedelsbutiker med R404A-baserade fryssystem i form av investeringskostnad och driftskostnad för några olika typer av fryssystem med andra köldmedier än R404.

RESULTAT

DELTAGARE

Projektet drevs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med BELIVS, ICA City och Elektrokyl.

FINANSIÄR

Energimyndigheten via BELIVS


 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php