E-learningverktyget – Kloka handlare

Utbildningsverktyget – Den energikloka livsmedelsbutiken

Projektet drevs av Energikontoret Regionförbundet Örebro i samarbete med BELIVS och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

SYFTE:
Projektet gick ut på att producera ett självinstruerande webbaserad utbildning – Den energikloka livsmedelsbutiken – för butikschefer, butikspersonal och kommunala energi- och klimatrådgivare. Kopplat till utbildningen fanns också en tävling där Sveriges energieffektivaste butik 2015 skulle utses.

MÅL:
Utbildningen skulle vara enkel att använda av personal som arbetar i livsmedelsbutiker. Med hjälp av verktyget och stöd från de kommunala energi- och klimatrådgivarna var målet att öka energibesparingsåtgärder i butiker. Personalen skulle själva kunna välja när de ville ha sin utbildning, vilket även skulle underlätta energi- och klimatrådgivarens arbete i samband med butiksbesök.

Den energikloka livsmedelsbutiken

Utbildning, filmklipp och nedladdningsmaterial finns tillgängligt på sidan Den energikloka livsmedelsbutiken under fliken Utbildning.


 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php