Optimala kyltemperaturer

Syfte

Optimala kyltemperaturer i bland annat en kyldisk

Ett sätt att minska matsvinnet kan vara att sänka temperaturen i kylkedjan så att temperaturerna blir optimala – från producent via transportör och butik till hushållen. En sänkt temperatur skulle dock kunna medföra andra konsekvenser för aktörerna i kedjan – till exempel ökad energianvändning och behov av investeringar.

Syftet med förstudien var att utreda och belysa vilka konsekvenser det skulle kunna medföra och vilka åtgärder som är nödvändiga för att kunna optimera temperaturen i kylkedjan.

Resultat

  • En sammanställning av befintlig kunskap och förväntade konsekvenser för aktörerna i kylkedjan.
  • BELIVS-rapporten ”Optimala kyltemperaturer i Sveriges livsmedelsbutiker
  • Några av de förväntade konsekvenser som förhoppningsvis kan mildras genom fortsatta arbeten är långsammare varuflöden, svårigheter att samtransportera varor, ökade energikostnader och dyra investeringar i större och effektivare kylanläggningar.

Deltagare

Projektet drevs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE) och BELIVS Innovationskluster.

Finansiär

Energimyndigheten

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php