Plug-in jämfört med central kylanläggning

SYFTE MED FÖRSTUDIEN

Att belysa möjligheter och tillhandahålla information för beslutsfattare för investeringar i livsmedelslokaler så att de kan fatta ekonomiskt hållbara beslut vad gäller miljö och driftskostnader av plugindiskar alternativt centrala kylanläggningar.

RESULTAT

  • En tydligare definition av hybriddiskar har tagits fram.
  • En sammanställning av för- och nackdelar med hybriddiskar jämfört med centrala kylanläggningar har gjorts.
  • Energieffektivitet och servicemöjligheter är inte utgångspunkten för att välja hybriddiskar. Hybriddiskar uppfattas som tekniskt sämre än centralkylanläggningar.
  • Drivkrafter för att välja hybriddiskar är kapacitets- och utrymmesbrist vid ombyggnationer samt f-gasförordningens utfasning av R404A som gör att nya lösningar för köldmedier måste hittas.
  • Det finns en risk att utfasningen av bland annat R404A leder till mindre energieffektiva lösningar.
  • Förstudierapporten Plug-in jämfört med central kylanläggning

DELTAGARE

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och BELIVS

FINANSIÄRER

Energimyndigheten via BELIVS

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php