Differentierade temperaturer i butikers frysdiskar

Differentierade temperaturer i butikers frysdiskarDifferentierade temperaturer i butikers frysdiskar

Syfte

Det övergripande syftet är att minska elförbrukningen för frysning av matvaror i livsmedelsbutiker genom att använda sig av differentierade temperaturer i butikers frysdiskar. Förstudiens mål är att kunna beräkna den elenergibesparing som kan göras genom att höja frysdiskarnas temperatur från -18 till -12 °C i frysdiskarna.

Förväntade resultat

  • En lista på livsmedel som lämpar sig för höjd frystemperatur
  • Beräkning av potentiell elenergibesparing totalt med avseende på olika fryssystem och med hänsyn till livsmedlens omsättning och omsättningshastighet samt kundbeteende

Deltagare

Projektet drivs av RISE i samarbete med BELIVS Innovationskluster.

Finansiärer

Energimyndigheten

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php