Energiöverenskommelser avseende livsmedelslokaler – en viktig del av det hållbara samhället

Energiöverenskommelser avseende livsmedelslokaler – en viktig del av det hållbara samhälletSyfte

Energieffektiviseringspotentialen på systemnivå är beroende av en utveckling av energiöverenskommelser mellan aktörer inom fastighetsbolag, hyrestagare – såsom boende och kommersiella verksamheter – samt energibolag. Välformulerade kontrakt skulle kunna skapa ekonomi för aktörerna att utbyta energi när den ena har överskottsenergi.

Livsmedelsbutiker har stor energianvändning och stora mängder av deras överskottsenergi slösas idag ofta bort till ingen nytta.

Syftet med denna förstudien är att lyfta fram olika aktörers perspektiv och föreslå energiavtal som leder till energieffektivitet. Potentialen för energisamarbeten är god då det finns över 5 000 livsmedelsbutiker i Sverige.

Förväntade resultat

  • Undersökning av olika aktörers perspektiv på energiöverenskommelser.
  • Förslag på lämpliga energiavtal med energiöverenskommelser som leder till energieffektivitet .

Deltagare

Projektet drivs av RISE i samarbete med Hållbar miljö & strategi samt BELIVS.

Finansiär

Energimyndigheten

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php