Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkopplingSyfte

I både nya energieffektiva och befintliga byggnader har konstaterats att storkökens energianvändning är konstant hög. I Belok-projektet ”Energieffektiva storkök” påvisades att potentialen för minskad energianvändning är upp till 50 % – där beteendeförändring hos storkökspersonalen kan stå för minst 10 %. En viktig del för ett ändrat energibeteende är förståelse och motivation.

Denna förstudie syftar till att ringa in vilka mätuppgifter och information som är relevant för storkökspersonal att ta del av samt hur detta bör tillgängliggöras i en digital lösning (applikation) för att stödja och motivera till ett förbättrat beteende för en minskad energianvändning i det dagliga arbetet i storköket.

Förstudien ska konkretisera hur ett kommande genomförandeprojekt ska läggas upp vad gäller teknisk lösning (mätning och applikation/gränssnitt) samt test och utvärdering i ett relevant antal kök. Förstudien omfattar även att knyta till sig fler intressenter till projektet.

Förväntade resultat

  • En sammanställning av befintlig kunskap, samt vilka lösningar som storkökspersonal ringar in som relevant för att motivera dem till att ändra/förbättra sina beteenden.
  • En sammanställning av olika sorters tekniska lösningar och relaterade kostnader.
  • En konkret genomförandeplan för genomförandeprojektet.
  • Förstudierapporten: Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling.

Deltagare

Projektet drivs av Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad i samarbete med innovationsklustren Belok och BELIVS.

Finansiär

Energimyndigheten och Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php