Förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutiker

Syfte

Att mäta energianvändningen i livsmedelsbutikers kylsystem och visa hur den ändras då ett serviceföretag utför förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningarna.

Förväntade resultat

Påvisa att energianvändningen hos anläggningarna för livsmedelskyla minskar då förebyggande underhåll utförs, vilket kan användas som incitament för att få fler ägare av livsmedelsbutiker att se över driften av sina anläggningar och sänka sin energianvändning.

Deltagare

Projektet drivs av RISE (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i samarbete med Elektrokyl, Expertkyl, Huurre och BELIVS.

Finansiär

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS)

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php