Hybridkyldisk som ersätter centralkyla

Syfte

Hur påverkas energianvändningen i butiker som ersatt kyldiskar anslutna till en central kylanläggning med hybridkyldiskHybridkyldiskar av lite större format, där kylmaskinen sitter i disken och där värmen kyls bort antingen via luften i butiken eller till något vätskeburet system, är ett alternativ till kyldiskar anslutna till ett centralt kylsystem.

I denna förstudie ska vi följa upp hur energianvändningen påverkats i butiker som ersatt kyldiskar anslutna till en central kylanläggning med hybridkyldiskar.

Förväntade resultat

Målet är att belysa möjligheter och tillhandahålla kunskap till beslutsfattare vid val av hybridkyldiskar jämfört med centrala kylanläggningar, baserat på dagens erfarenheter och kunskap.

Deltagare

Projektet drivs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med Wica Cold AB och BELIVS.

Finansiär

Energimyndigheten

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php