Pågående aktiviteter

Här listas BELIVS olika pågående aktiviteter (såsom pågående förstudier och projekt) som visar att – och även hur – energieffektiva system och teknik fungerar i verkligheten.

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

En viktig del för ett ändrat energibeteende är förståelse och motivation. Denna förstudie ska ringa in vilka mätuppgifter och information som är relevant för storkökspersonal att ta del av samt hur detta bör tillgängliggöras i en digital lösning (applikation).

Rena kyldiskar för bättre energieffektivitet och bättre hygien

Detta projekt ska visa på den positiva effekten av noggrann rengöring av kyldiskar i livsmedelsbutiker.

Alternativ till köldmediet R404

R404 är idag vårt vanligaste köldmedium för butikskyla, men F-gasförordningen gör att R404 får säljförbud år 2019 och serviceförbud från 2020. Denna förstudie ska  beskriva några alternativa lösningar för olika butikstyper.

Energiöverenskommelser avseende livsmedelslokaler – en viktig del av det hållbara samhället

Denna förstudie ska  lyfta fram olika aktörers perspektiv och föreslå energiavtal som leder till energieffektivitet.

Differentierade temperaturer i butikers frysdiskar

Denna förstudie ska bland annat ta fram en lista på livsmedel som lämpar sig för höjd frystemperatur för att på sikt minska elförbrukningen för frysning av matvaror i livsmedelsbutiker.


Hybridkyldisk som ersätter centralkyla

Förstudien ska följa upp hur energianvändningen påverkats i butiker som ersatt kyldiskar anslutna till en central kylanläggning med hybridkyldisk.


Att utesluta onödig kyla

Projektet går ut på att identifiera varor som kyls i onödan samt ta reda på hur mycket energi som går åt till det. Vi kommer även att genomföra en mindre beteendestudie.

Förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutiker

Projektet går ut på att mäta energianvändningen i livsmedelsbutikers kylsystem och visa hur den ändras då ett serviceföretag utför förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningarna.

 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php