Pågående aktiviteter

Här listas BELIVS olika pågående aktiviteter (såsom pågående förstudier och projekt) som visar att – och även hur – energieffektiva system och teknik fungerar i verkligheten.


Val av luftfilter i butiker

Vilket val av luftfilter man gör kan spara energi. Projektet ska genom mätning i fler butiker verifiera tidigare resultat. Projektet ska också öka kunskapen hos butiksägarna och deras driftpersonal om hur val av filter påverkar energianvändning och luftkvalitet.


Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker

Förstudien ska resultera i en kravspecifikation för Energikonsult Livsmedelsbutiker som beskriver vilka ämneskompetenskrav som ska ingå i en examination. Vi ska också visa hur ett certifieringsprov kan komma att se ut och genomföra testcertifieringar.


Hybridkyldisk som ersätter centralkyla

Förstudien ska följa upp hur energianvändningen påverkats i butiker som ersatt kyldiskar anslutna till en central kylanläggning med hybridkyldisk.


Att utesluta onödig kyla

Projektet går ut på att identifiera varor som kyls i onödan samt ta reda på hur mycket energi som går åt till det. Vi kommer även att genomföra en mindre beteendestudie.

Förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutiker

Projektet går ut på att mäta energianvändningen i livsmedelsbutikers kylsystem och visa hur den ändras då ett serviceföretag utför förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningarna.

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök

Projektet går ut på att visa på besparingspotentialen för energianvändning samt demonstrera energieffektiviseringsåtgärder i professionella kök.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php