Pågående aktiviteter

Här listas BELIVS olika pågående aktiviteter (såsom pågående förstudier och projekt) som visar att – och även hur – energieffektiva system och teknik fungerar i verkligheten.

Nätbaserat lärande för restaurangbranschen

Projektet ska ta fram en ta fram en inspirerande webbutbildning i energieffektivisering – anpassad för just restaurangbranschen.

Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation

Projektet ska ta fram en provningsmetodik för att mäta och utvärdera olika tekniker för fettavskiljning i storköksventilation (mekaniska filter, ozon, UV-ljus och bakterier). Metoden ska underlätta jämförelser av system för fettavskiljning med avseende på effektivitet, underhållsbehov och säkerhetsaspekter.

Rena kyldiskar för bättre energieffektivitet och bättre hygien

Detta projekt ska visa på den positiva effekten av noggrann rengöring av kyldiskar i livsmedelsbutiker.

Energiöverenskommelser avseende livsmedelslokaler – en viktig del av det hållbara samhället

Denna förstudie ska  lyfta fram olika aktörers perspektiv och föreslå energiavtal som leder till energieffektivitet.

Differentierade temperaturer i butikers frysdiskar

Denna förstudie ska bland annat ta fram en lista på livsmedel som lämpar sig för höjd frystemperatur för att på sikt minska elförbrukningen för frysning av matvaror i livsmedelsbutiker.


Hybridkyldisk som ersätter centralkyla

Förstudien ska följa upp hur energianvändningen påverkats i butiker som ersatt kyldiskar anslutna till en central kylanläggning med hybridkyldisk.


Att utesluta onödig kyla

Projektet går ut på att identifiera varor som kyls i onödan samt ta reda på hur mycket energi som går åt till det. Vi kommer även att genomföra en mindre beteendestudie.

Förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutiker

Projektet går ut på att mäta energianvändningen i livsmedelsbutikers kylsystem och visa hur den ändras då ett serviceföretag utför förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningarna.

 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php