Pågående aktiviteter

Här listas BELIVS olika pågående aktiviteter (såsom pågående förstudier och projekt) som visar att – och även hur – energieffektiva system och teknik fungerar i verkligheten.

Energiöverenskommelser avseende livsmedelslokaler – en viktig del av det hållbara samhället

Denna förstudie ska  lyfta fram olika aktörers perspektiv och föreslå energiavtal som leder till energieffektivitet.

Differentierade temperaturer i butikers frysdiskar

Denna förstudie ska bland annat ta fram en lista på livsmedel som lämpar sig för höjd frystemperatur för att på sikt minska elförbrukningen för frysning av matvaror i livsmedelsbutiker.

Val av luftfilter i butiker

Vilket val av luftfilter man gör kan spara energi. Projektet ska genom mätning i fler butiker verifiera tidigare resultat. Projektet ska också öka kunskapen hos butiksägarna och deras driftpersonal om hur val av filter påverkar energianvändning och luftkvalitet.


Hybridkyldisk som ersätter centralkyla

Förstudien ska följa upp hur energianvändningen påverkats i butiker som ersatt kyldiskar anslutna till en central kylanläggning med hybridkyldisk.


Att utesluta onödig kyla

Projektet går ut på att identifiera varor som kyls i onödan samt ta reda på hur mycket energi som går åt till det. Vi kommer även att genomföra en mindre beteendestudie.

Förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutiker

Projektet går ut på att mäta energianvändningen i livsmedelsbutikers kylsystem och visa hur den ändras då ett serviceföretag utför förebyggande underhåll av kyl- och frysanläggningarna.

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök

Projektet går ut på att visa på besparingspotentialen för energianvändning samt demonstrera energieffektiviseringsåtgärder i professionella kök.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php