Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker

Syfte

Förstudien ska resultera i en kravspecifikation för Energikonsult Livsmedelsbutiker som beskriver vilka ämneskompetenskrav som ska ingå i en examination – till exempel krav på relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Vi ska också visa hur ett certifieringsprov kan komma att se ut och genomföra testcertifieringar.

Förväntade resultat

Kravspecifikationen och det andra som tas fram ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsult för livsmedelsbutiker.

Deltagare

Projektet drivs av RISE i samarbete med INCERT, ICA Fastigheter och BELIVS Innovationskluster.

Finansiärer

Energimyndigheten, INCERT och ICA Fastigheter

Arbetsmöten

Följande datum kommer arbetsmöten att hållas inom förstudien.

  • 2016-11-02, Stockholm
  • 2017-01-12, Stockholm
  • 2017-02-07, Malmö (i anslutning till nästa BELIVS-möte)
  • 2017-04-26, Referensgruppsmöte på ICAs huvudkontor i Solna, kl 10.30-12.00 (med efterföljande lunch). Läs inbjudan och info om anmälan.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php