Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation

Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation

Syfte

Att ta fram en provningsmetodik för att mäta och utvärdera olika tekniker för fettavskiljning i storköksventilation (mekaniska filter, ozon, UV-ljus och bakterier). Metoden ska underlätta jämförelser av system för fettavskiljning med avseende på effektivitet, underhållsbehov och säkerhetsaspekter.

Projektet genomförs i samverkan med en bred grupp branschintressenter och genom praktiska fältmätningar och laboratorieförsök.

Förväntade resultat

  • En utvecklad provningsmetodik för fettavskiljning i storköksventilation som kan ge beställare bättre underlag för val av fettavskiljningssystem som är optimerade till storkökets förutsättningar.
    Genom lämpligt val av system för fettavskiljning kan värmeåtervinningsfunktionen i professionella kök (skolor, sjukhus, äldreboende, restauranger, snabbmatsrestauranger, hotell, mm) säkerställas. Värmeåtervinning i frånluftsventilation är en central energieffektiviseringsåtgärd i fastigheter.
  • Brandrisk och lukt är andra aspekter som fettrengöring kan minimera.

Planerade möten – Beställarträff om fettreduceringssystem i storköksventilation

Under första kvartalet 2018 kommer en insamling av önskemål och kravspecifikationer från olika intressenter att startas. Tanken är att ta emot synpunkter från beställare, leverantörer och andra branschintressenter och få svar på bland annat: Vad är viktigt att jämföra? Vilka parametrar bör testas? Vilka underhålls- och säkerhetsaspekter bör man ta hänsyn till?

Du som är fastighets- eller restaurangägare/förvaltare, storköksoperatörer, måltidsansvariga, VVS-projektörer och driftspersonal välkomnas att delta i de planerade träffarna::

  • 7 februari kl. 13:00 – 15:00 (Stockholm). Anmäl dig senast 1 februari.
  • 21 februari kl. 10:00 – 12:00 (Göteborg). Anmäl dig senast 21 februari.

Länk till inbjudan

Är du intresserad, vill du anmäla dig till träffarna eller vill ha mer information? Kontakta  josep.termens@cit.chalmers.se eller svein.ruud@ri.se.

Deltagare

Projektet drivs av RISE i samarbete medCIT Energy Management, och är en insats inom fördjupningsområdet Storkök som nätverken BELIVS (beställargrupp livsmedelslokaler) och Belok (beställargrupp lokaler) driver med stöd från Energimyndigheten.

Finansiärer

Energimyndigheten, Acticon, Akademiska Hus, Bioteria Technologies, Halton, Interzon, Jernhusen, Jeven, King Food, Max Burgers, Midroc Property Development, Ozonetech, Plåt- och ventföretagen, Skandia Fastigheter, Svensk Ventilation, Svenska McDonalds, Telge Fastigheter, Wallenstam samt Vasakronan.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php