Den energikloka livsmedelsbutiken

Välkommen till utbildningen ”Den energikloka livsmedelsbutiken”!

Webbutbildningen är kostnadsfri, men för att komma åt den behöver du skapa ett konto. Utbildningen vänder sig främst till butikschefer och butikspersonal, men är självklart öppen för alla som vill lära sig mer.

Utbildningen är uppdelad i 5 kapitel och tar ca 25 minuter att genomföra. Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får du handfasta råd kring energieffektivisering och hur energiförbrukningen i din livsmedelslokal kan minskas.

Du kan avbryta och ta en paus när som helst under utbildningen och stänga ner fönstret. Nästa gång du loggar in kan du fortsätta där du slutade.

Klicka på bilden nedan (eller klicka här) för att skapa ett konto (görs endast första gången med en enkel och snabb registrering), logga in med inloggningsuppgifterna (som du får via din e-post) och starta den kostnadsfria webbutbildningen.

Den energikloka livsmedelsbutiken

Tävlingen ”Årets energiklokaste livsmedelsbutik”

Till utbildningen hörde också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik.  Läs också mer om vilken butik som blev utsedd till Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015.

Nedladdningsbart material

Till utbildningen fanns även affischer (både för kunder och medarbetare) som du kan sätta upp i din butik och informationsblad som du kan ladda ner kostnadsfritt. Det nedladdningsbara materialet finns här.

Kostnadsfritt och oberoende bollplank för energifrågor

Som stöd i ert arbete finns ett kostnadsfritt och oberoende bollplank för energifrågor i form av din kommunala energi- och klimatrådgivare. Ring din kommun för att få kontakt med din rådgivare eller surfa in på www.energimyndigheten.se för en förteckning över alla rådgivare.


Utbildningen var finansierad av

Energimyndigheten

 

 

och ingick i Energimyndighetens nätverk BELIVS

BeLivs - Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler

 

 

 

Utbildningen är framtagen av:

Projektnr 37171-1.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php