Tävlingen ”Årets energiklokaste livsmedelsbutik”

Till webbutbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken hörde också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015. Alla butiker i landet kunde vara med och slåss om titeln. Kom ihåg att alla insatser – små som stora – togs i beaktning. Det lönade sig för alla att vara med och tävla!

För att vara med i tävlingen skulle du som butikschef anmäla din butik. Anmälan gjordes av butikschefen på förstasidan i webbutbildningen genom att fylla i några enkla uppgifter. Sista anmälningsdag var 28 februari 2015.
Anledningen till att du som butikschef skulle anmäla butiken till tävlingen var att din kommuns energi- och klimatrådgivare skulle kunna ta kontakt med de butiker som anmälde sig för att erbjuda rådgivning och stöd i energiarbetet.

Tävlingen pågick fram till 31 augusti 2015, då årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 korades. Den bästa butiken utsågs hösten 2015 utifrån följande kriterier:

  • Hur många energiåtgärder har butiken genomfört eller planerar att genomföra?
  • Hur många i personalen har gått igenom webbutbildningen?
  • Hur har butiken har kommunicerat sitt energiarbete till personal, kunder och samarbetspartners?

Vinnande butik fick en energidag i sin butik med roliga, energigivande aktiviteter för anställda och kunder och något smaskigt att äta. Alla butiker som deltog kommer också garanterat att spara pengar och spara miljön! 

Juryn bestod av representanter från BELIVS och Energikontoret Regionförbundet Örebro som låg bakom utbildningen och tävlingen.

Nedladdningsbart material

Det finns affischer (både för kunder och medarbetare) som du kan sätta upp i din butik och informationsblad som du kan ladda ner kostnadsfritt. Det nedladdningsbara materialet finns här.

Kostnadsfritt och oberoende bollplank för energifrågor

Som stöd i ert arbete har du även ett kostnadsfritt och oberoende bollplank för energifrågor i form av din kommunala energi- och klimatrådgivare. Ring din kommun för att få kontakt med din rådgivare eller surfa in på www.energimyndigheten.se för en förteckning över alla rådgivare.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php