Utvärderingar


 

 

 

 

 

 

 

 

En oberoende utvärdering av BeLivs innovationskluster för perioden 2016 – 2018 har genomförts av Technopolis group. Målet för utvärderingen var att dess resultat ska kunna utgöra underlag för beslut hos Energimyndigheten om ett eventuellt förnyat stöd till BeLivs. Utvärderingen har undersökt hur genomförandet av BeLivs bidragit till angivna syften och målsättningar i projektbeslutet för innovationsklustret. Läs rapporten här.

 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php