Workshopar kring energieffektiva kök, storkök och professionella kök

Workshopar kring energieffektiva kök, storkök och professionella kök. Bilden visar ett exempel på kök som håller på att energieffektiviseras.

Workshopar kring energieffektiva kök, storkök och professionella kök

BELIVS har tillsammans med Belok (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) ett unikt samarbete med våra gemensamma workshopar för att samla aktörerna kring energieffektiva kök, storkök och professionella kök – då vi ser stora synergieffekter mellan innovationsklustren/nätverken BELIVS och Belok.

Kontakta gärna Pia Tiljander på RISE, som driver detta samarbete, för att få reda på mer.

Syfte

Syftet med dessa workshopar är att sammanföra aktörerna för att öka dialogen, förståelsen och kontakten mellan aktörerna. Nyckelaktörer är leverantörer, beställare, storkökspersonal och konsulter.

  • Öka dialogen mellan aktörerna
  • Samla och sprida kunskap
  • Dela erfarenheter
  • Generera projektförslag för att driva utvecklingen framåt
  • Vara ett stöd för aktörer inom området
  • Inspirera till utveckling

Målet är att lyfta fram ytterligare möjligheter och eventuella hinder liksom att diskutera vilken utveckling som behövs för att nå ännu längre i energieffektiviseringen av storkök och professionella kök.

Sammanfattningar av redan genomförda workshopar

Nya projekt

Nytt projekt för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation
Projektet ska ta fram en provningsmetodik för att mäta och utvärdera olika tekniker för fettavskiljning i storköksventilation (mekaniska filter, ozon, UV-ljus och bakterier).

Nätbaserat lärande för restaurangbranschen
Nytt projektet ska ta fram en ta fram en inspirerande webbutbildning i energieffektivisering – anpassad för just restaurangbranschen.


BELOK - bjuder tillsammans med BELIVS in till en innovativ och kreativ workshop om storkök

BELOK (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) genomförde under 2014-2015 ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom området energieffektiva storkök. Det avslutades hösten 2015. Det visade sig vara ett intressant område för många aktörer, t.ex. beställare, leverantörer, konsulter och storkökspersonal. Projektet visade att det saknas en bra dialog mellan aktörerna och därför tar vi nu tillsammans (då vi ser stora synergieffekter mellan BELIVS och BELOK) nästa steg – för att samla aktörerna.

BELIVS Innovationskluster - bjuder tillsammans med BELOK in till en innovativ och kreativ workshop om storkök

Ett tydligt exempel att BELIVS (Energimyndighetens BEställargrupp för LIVSmedelslokaler) är engagerade i professionella kök är det avslutade BELIVS-projektet Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök. BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager och bensinstationer – likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php