Start

 ICA17_red  ICA13_red  ICA4_red
Energieffektivisering
Att förstå och ha kunskap om samspelet mellan olika system i din livsmedelslokal ger dig kostnadsbesparingar.
Kylteknik
Kunskap om energieffektiv och kostnadsbesparande kylteknik.
Inneklimat
Lär dig mer om att samordna en välfungerande energieffektiv livsmedelsbutik samt fastighet.
UTBILDNINGAR
Den energikloka livsmedelsbutiken

Utbildning: Den energikloka livmedelsbutiken
Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får du handfasta råd kring energieffektivisering och hur energiförbrukningen i livsmedelslokaler kan minskas.

BELIVS Innovationskluster – Mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler

BELIVS är nätverket samt mötesplatsen för samarbete – för att minska energianvändningen i livsmedelslokaler – mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och utrustningsleverantörer.

BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Livsmedelsbutiker, lager, bensinstationer – likväl som storkök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området. Alla som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i klustret är välkomna.

Utvecklings- och demonstationsprojekten visar att – och även hur – energieffektiva system och teknik fungerar i verkligheten. BELIVS ökar kunskapen, tydliggör och demonstrerar praktiskt i verklig miljö. BELIVS har också den viktiga uppgiften att föra ut erfarenheterna  till hela livsmedelskedjan.

Via våra goda demonstationsexempel i livsmedelslokaler hos vår beställargrupp som består av, Axfood AB, Bergendahls Food AB, City Knalleland, COOP Fastigheter, ICA AB, IKEA samt MAX Hamburgerrestaurang, bidrar vi — BELIVS — till utveckling av ny teknik samt nydanande systemlösningar.

All kunskap — till nytta för hela livsmedelsbranschen — kommuniceras på denna webbplats.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php