START

RISE har fått finansiering av Formas för att kommunicera och omsätta forskningsresultat för effektiv och hållbar kylteknik. RISE kommer att lägga ut aktiviteter, dokument, utbildningsmaterial och möten på denna hemsida, för att nyttiggöra den kunskap som Belivs och andra projekt erhållit .

Om ni är intresserade av att medverka till att sprida kunskap eller vill att RISE ska hjälpa till att sprida kunskap inom er organisation, kontakta Pia Tiljander.
epost:  pia.tiljander@ri.se, telefon: +46 70 522 51 29

BELIVS Innovationskluster

BELIVS fokusområden är följande:

 Foto som illustrerar energieffektivisering  Foto som illustrerar kylteknik  Foto som illustrerar inneklimat
Energieffektivisering
Att förstå och ha kunskap om samspelet mellan olika system i din livsmedelslokal ger dig kostnadsbesparingar.
Kylteknik
Kunskap om energieffektiv och kostnadsbesparande kylteknik.
Inneklimat
Lär dig mer om att samordna en välfungerande energieffektiv livsmedelsbutik samt fastighet.
UTBILDNINGAR
Den energikloka livsmedelsbutiken

Utbildning: Den energikloka livmedelsbutiken
Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får du handfasta råd kring energieffektivisering och hur energiförbrukningen i livsmedelslokaler kan minskas.

WORKSHOPAR
Workshops om energieffektiva kök, storkök och professionella kök.

Workshopar – om energieffektiva kök, storkök och professionella kök
BELIVS har tillsammans med Belok ett unikt samarbete för att samla aktörerna kring energieffektiva kök, storkök och professionella kök – då vi ser stora synergieffekter mellan innovationsklustren/nätverken.

BELIVS Innovationskluster – Mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler
BELIVS Innovationskluster- Mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler

BELIVS är nätverket samt mötesplatsen för samarbete – för att minska energianvändningen i livsmedelslokaler – mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och utrustningsleverantörer.

BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager och bensinstationer – likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området. Alla som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i klustret är välkomna. Exempel på vad BELIVS bidragit till.

Utvecklings- och demonstationsprojekten visar att – och även hur – energieffektiva system och teknik fungerar i verkligheten. BELIVS ökar kunskapen, tydliggör och demonstrerar praktiskt i verklig miljö. BELIVS har också den viktiga uppgiften att föra ut erfarenheterna  till hela livsmedelskedjan. Resultaten och erfarenheterna av projekten publiceras på denna webbplats.

Via våra goda demonstationsexempel i livsmedelslokaler hos vår beställargrupp som består av, Axfood AB, Bergendahls Food AB, City Knalleland, Coop Sverige AB, ICA AB, IKEA samt MAX Hamburgerrestaurang, bidrar vi — BELIVS — till utveckling av ny teknik samt nydanande systemlösningar.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php