START

BELIVS Innovationskluster

BELIVS fokusområden är följande:

 Foto som illustrerar energieffektivisering  Foto som illustrerar kylteknik  Foto som illustrerar inneklimat
Energieffektivisering
Att förstå och ha kunskap om samspelet mellan olika system i din livsmedelslokal ger dig kostnadsbesparingar.
Kylteknik
Kunskap om energieffektiv och kostnadsbesparande kylteknik.
Inneklimat
Lär dig mer om att samordna en välfungerande energieffektiv livsmedelsbutik samt fastighet.
UTBILDNINGAR
Den energikloka livsmedelsbutiken

Utbildning: Den energikloka livmedelsbutiken
Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får du handfasta råd kring energieffektivisering och hur energiförbrukningen i livsmedelslokaler kan minskas.

WORKSHOPAR
Workshops om energieffektiva kök, storkök och professionella kök.

Workshopar – om energieffektiva kök, storkök och professionella kök
BELIVS har tillsammans med Belok ett unikt samarbete för att samla aktörerna kring energieffektiva kök, storkök och professionella kök – då vi ser stora synergieffekter mellan innovationsklustren/nätverken.

BELIVS Innovationskluster – Mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler
BELIVS Innovationskluster- Mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler

BELIVS är nätverket samt mötesplatsen för samarbete – för att minska energianvändningen i livsmedelslokaler – mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och utrustningsleverantörer.

BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager och bensinstationer – likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området. Alla som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i klustret är välkomna. Exempel på vad BELIVS bidragit till.

Utvecklings- och demonstationsprojekten visar att – och även hur – energieffektiva system och teknik fungerar i verkligheten. BELIVS ökar kunskapen, tydliggör och demonstrerar praktiskt i verklig miljö. BELIVS har också den viktiga uppgiften att föra ut erfarenheterna  till hela livsmedelskedjan. Resultaten och erfarenheterna av projekten publiceras på denna webbplats.

Via våra goda demonstationsexempel i livsmedelslokaler hos vår beställargrupp som består av, Axfood AB, Bergendahls Food AB, City Knalleland, Coop Sverige AB, ICA AB, IKEA samt MAX Hamburgerrestaurang, bidrar vi — BELIVS — till utveckling av ny teknik samt nydanande systemlösningar.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php