Följ våra bloggares personliga tankar, berättelser och betraktelser om energieffektivisering av livsmedelslokaler.

Vi ber er observera att respektive bloggare representerar sina egna åsikter.

PONTUS CERIN: BELIVS innovationskluster

Pontus Cerin  PONTUS CERIN

Som Energimyndighetens handläggare för BELIVS innovationskluster är jag mycket imponerad över det stora intresse det finns kring energieffektivisering och resurssmarta lösningar inom området livsmedelslokaler, vilket tydligt visade sig vid klustrets första informationsmöte, seminarium och projektutvecklingsmöte den 9 och 10 februari. Båda dagarna var mycket inspirerande och givande och de många diskussioner som fördes visade verkligen på ett stort engagemang från livsmedelsbranschen. Dels via tidigare medlemmar, men också via nya medlemmar och aktörer som är nyfikna av att ta del av den kunskap och de utmaningar som finns inom området och även bidra med andra perspektiv och sin kunskap. En av våra nya medlemmar visar att energibolag har stort intresse av livsmedelsbranschen och ser hela branschen som nyttiga aktörer att arbeta vidare med.

Vad det gäller energieffektivisering är det också viktigt att fundera över vilka lösningar som ger mest för pengarna. Ibland kanske det är bättre att hitta bra anpassade lösningar i närområdet – hos grannen, i affärskomplexet, stadsdelen etc. – på hur man kan sälja den värdefulla energi som livsmedelslokalen levererar, istället för att bara satsa på ren energieffektivisering i livsmedelslokalen. I det stora hela handlar det ju om att hitta resurssmarta lösningar som gör att energianvändningen minskar i stort – och inte alltid ”bara” i livsmedelslokalens fastighet. Det innebär att man kan komma behöva se över nya och bra affärslösningar som gynnar fler parter.

Seminariet kring ”Remote and Plug-in cabinets” inom temat ”Plug in-möbler” visade också på vikten av att förstå olika perspektiv när man tittar på energieffektivisering. Beställaren har ett perspektiv och leverantören kan ha ett annat och så behöver man även ta hänsyn till utvecklingen av krav och regler från EU och nationell nivå. BELIVS innovationskluster har skapat ett bra tillfälle där olika parter kunde mötas och diskutera för att tillsammans förstå varandras utmaningar. En gemensam ömsesidig bild gör det lättare att tillsammans hitta innovativa lösningar som fungerar för de olika perspektiven och aktörerna.

Under dessa dagar framkom också en tydlig önskan om projekt som inkluderar exempelvis lagerhållning, restauranger och bagerier inom området livsmedelslokaler för att ta ett större och tydligare grepp gällande hantering av livsmedel. Att antalet aktörer i innovationsklustret ökar tyder på att branschen verkligen tycker att BELIVS gör nytta och har en stor inverkan. Det är värdefullt att ta del av varandras perspektiv och erfarenheter – både positiva och negativa – från vardagen. Detta leder till att man bygger på den befintliga kunskapen till en större och mer utvecklad gemensam kunskap inom området. Genom samverkan gör vi större inverkan!

Nu ser jag fram emot effekterna av de positiva konkreta idéerna som kom fram under projektutvecklingsmötet vid seminariet. Extra intressant är att det verkar vara flera aktörer som möttes och hittade nya samarbetsförhållanden tack vare BELIVS. Det är ju så ett innovationskluster och nätverk ska fungera!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *