Medlemsmöte och seminarium med tema Energiöverenskommelse

Energisamarbeten – energiöverenskommelser

Verklig nytta skapas när aktörer inom livsmedelslokaler möter experter och utbyter erfarenheter och kunskap. Det är innovationsklustret BELIVS – mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Program

Dag 1: 7 februari 2017

Medlemsmöte & Beställargruppsmöte

För att hålla oss alla uppdaterade om avslutade, pågående och kommande aktiviteter är våra möten viktiga tillfällen då vi får tillfälle att lära oss mer tillsammans och av varandra. Välkomna!

Arbetsmöte för BELIVS förstudie Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker äger rum på samma plats på förmiddagen. För anmälan och mera information, kontakta projektledare Martin Borgqvist, martin.borgqvist@sp.se
12.00-12.30 Gemensam lunch (Kretseum – kretslopp och kunskapscentrum, Arenagatan 2, Malmö)
12.30-16.30 MEDLEMSMÖTE

16.30-17.30 BESTÄLLARGRUPPSMÖTE (separat möte för enbart beställargruppen)
 17.45 Gemensamt studiebesök
 20.00 Gemensam middag (Quality Hotel View, Hyllie stationstorg 29)

Dag 2: 8 februari 2017

Seminarium och projektutvecklingsmöte
– Tema: Energiöverenskommelse

För att nå en energiöverenskommelse krävs kunskap, incitament och förståelse mellan flera olika aktörer. Idag kommer vi presentera och diskutera möjligheter och utmaningar för både beställaren och leverantören när det gäller livsmedelskyla och då framförallt handeln.

Kl 9.30-10.00 Kaffe
Kl 10.00-12.30 Seminarium om Energiöverenskommelse

  • Välkomna! (Koordinator, värd Jonas Lindhe E.ON.)
  • Att tänka på vid värmeåtervinning (Jonas Lindhe, E.ON.)
  • Geobaserade kyl och värmelösningar för handel (Jonas Ekestubbe E.ON.)
  • Framtida energisamarbeten/energiöverenskommelser mellan livsmedelshandeln och övriga staden (Per Rosen E.ON.)
  • Avtal mellan olika parter (Harry Swartz)
Kl 12.30-13.00 Lunch
Kl 13.00-15.40
  • Paneldiskussion (talare, alla)
  • Projektutveckling / Brainstorming (alla)
Kl 15.40-16.00 Summering och avslut samt inbjudan till nästkommande möte

Datum

7-8 februari 2017

Plats

Malmö

Dag 1: Kretseum – kretslopp och kunskapscentrum, Arenagatan 2, Malmö

Dag 2: Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 1&2, Malmö

Vill du veta mer?

Kontakta BELIVS

Varför BELIVS?

Elanvändningen för livsmedelslokaler behöver sjunka. EU har nationella energi- och miljömål om energieffektivisering. Målarbetet stödjs av Energimyndigheten och 2011 startade de tillsammans med aktörer inom livsmedelslokaler samt professionella kök, Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, BELIVS. Antalet intressenter och aktörer har ökat sedan start, så 2015 utvecklades BELIVS vidare till att även vara ett innovationskluster. BELIVS ska hjälpa Sverige att nå de energimålen som är uppsatta.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php