Inbjudan till kreativt klustermöte om energieffektiva kök

Klustermöte för fortsatta arbeten med energieffektiva kök

Klustermöte för fortsatta arbeten med energieffektiva kök. Bilden visar ett exempel på kök som håller på att energieffektiviserasMöjligheten att energieffektivisera kök är stor – det vet vi. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder? Det är dags för fortsatta arbeten. Dags för klustermöte.

BELIVS och Belok bjuder tillsammans in till ett innovativt och kreativt klustermöte om energieffektiva kök, en heldag den 13 oktober i Stockholm.

Syftet är att sammanföra aktörerna för att öka dialogen, förståelsen och kontakten mellan aktörerna. Målet är att lyfta fram ytterligare möjligheter och eventuella hinder liksom att diskutera vilken utveckling som behövs för att nå ännu längre i energieffektiviseringen av storkök och professionella kök.

Mötet kommer att genomföras som ett open space-möte, där deltagarna är med och bestämmer och ansvarar för vilka viktiga frågor som ska diskuteras.
Agenda för klustermöte om energieffektiva kök

Mer information om plats kommer, men anmäl dig redan nu via följande länk:
https://sv.surveymonkey.com/r/klustermote_1_ES
Sista anmälningsdag är 22 september.

Ett tydligt exempel att BELIVS (Energimyndighetens BEställargrupp för LIVSmedelslokaler) är engagerade i professionella kök är det pågående BELIVS-projektet Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök. BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager och bensinstationer – likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området.

Belok (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) genomförde under 2014-2015 ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom området energieffektiva storkök. Det avslutades hösten 2015. Det visade sig vara ett intressant område för många aktörer, t.ex. beställare, leverantörer, konsulter och storkökspersonal. Projektet visade att det saknas en bra dialog mellan aktörerna och därför tar vi nu tillsammans (då vi ser stora synergieffekter mellan BELIVS och Belok) nästa steg – för att samla aktörerna.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php