Nytt projekt för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation

Nytt projekt för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation
Energimyndigheten har nyligen beviljat medel till projektet ”Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation”. Projektet genomförs av RISE i samarbete med CIT Energy Management, och är en insats inom fördjupningsområdet Storkök som nätverken BELIVS (beställargrupp livsmedelslokaler) och Belok (beställargrupp lokaler) driver med stöd från Energimyndigheten.

Syftet med projektet är att ta fram en provningsmetodik för att mäta och utvärdera olika tekniker för fettavskiljning i storköksventilation (mekaniska filter, ozon, UV-ljus och bakterier). Metoden ska underlätta jämförelser av fettreduceringssystem med avseende på effektivitet, underhållsbehov och säkerhetsaspekter. Leverantörer av fettreduceringssystem, beställare av dessa (fastighetsägare, restauranger) och övriga branschintressenter kommer att delta i projektet.

Genom lämpligt val av fettreduceringssystem kan värmeåtervinningsfunktionen i professionella kök (skolor, sjukhus, äldreboende, restauranger, snabbmatsrestauranger, hotell, mm) säkerställas. Brandrisk och lukt är andra aspekter som fettrengöring kan minimera.

Beställarträff om fettreduceringssystem i storköksventilation

Under första kvartalet 2018 kommer en insamling av önskemål och kravspecifikationer från olika intressenter att startas. Tanken är att ta emot synpunkter från beställare, leverantörer och andra branschintressenter och få svar på bland annat: Vad är viktigt att jämföra? Vilka parametrar bör testas? Vilka underhålls- och säkerhetsaspekter bör man ta hänsyn till?

Du som är fastighets- eller restaurangägare/förvaltare, storköksoperatörer, måltidsansvariga, VVS-projektörer och driftspersonal välkomnas att delta i de planerade träffarna:

  • 7 februari kl. 13:00 – 15:00 (Stockholm). Anmäl dig senast 1 februari.
  • 21 februari kl. 10:00 – 12:00 (Göteborg). Anmäl dig senast 21 februari.

Länk till inbjudan

Träffarna är kostnadsfria och finansieras av Energimyndigheten.
Är du intresserad, vill du anmäla dig till träffarna eller vill ha mer information? Kontakta  josep.termens@cit.chalmers.se eller svein.ruud@ri.se.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php