Inbjudan till Seminarium kring kyla, inneklimat och luftkvalitet

Torsdagen den 7 september anordnar BELIVS Innovationskluster ett seminarium med temat ”Energieffektivisering i livsmedelsbutiker – kyla, inneklimat och luftkvalitet” i Göteborg

Torsdagen den 7 september anordnar BELIVS Innovationskluster ett seminarium med temat ”Energieffektivisering i livsmedelsbutiker – kyla, inneklimat och luftkvalitet” i Göteborg.

För att nå energieffektivisering i livsmedelslokaler krävs kunskap, incitament och förståelse mellan flera olika aktörer. Torsdagen den 7 september kommer vi presentera och diskutera möjligheter och utmaningar för både beställaren och leverantören när det gäller livsmedelskyla, inneklimat och luftkvalitet.

Datum: 7 september 2017

Tid: kl 10-16 (kaffe 9.30-10)

Plats: RISE, Eklandagatan 86, Göteborg

Agenda

09.30-10.00 Kaffe/mingel
10.00-12.00
 • Introduktion/inledning – Koordinator
 • Att tänka på för beställaren – Beställargrupp/Koordinator
 • Lagar, krav och direktiv innefattande bland annat Boverket och Arbetsmiljöverket
  • Vad innebär Certifierad Energikonsult för livsmedelslokaler  Energimyndigheten
  • Ventilationens möjligheter och utmaningar i butiken för ökad energieffektivisering och säkerställd livsmedelskyla, inneklimat och luftkvalitet – Reinhold Larsson, Energy Concept in Sweden AB
12.00-13.00
 • Leverantörens perspektiv
  • Ventilationssystem – Peeter Gustafsson, Region Väst, Swegon
  • Luftridåer för entréer, portar och kylrum – Ola Wallander och Mats Careborg, Frico AB
  • ”Our Air” – ett nytt sätt att garantera bra inomhusluft – Thomas Carlsson, MANN+HUMMEL Vokes Air
 • Paneldiskussion – Alla
13.00-13.45 Lunch
13.45-15.45
 • Termograferingens möjligheter och utmaningar i projekt och i vardagen – Carl-Magnus Capener, RISE Samhällsbyggnad – Byggteknik
 • Projektveckling – till varje idé finns en projektledare.
  Finns ideér som knyter an till BELIVS får de gärna skickas och diskuteras innan mötet (kontakta BELIVS)
 • Summering och beskrivning av hur kan man söka stöd/ finansiering
15.45-16.00 Avslutning

Anmälan

Anmäl dig senast 24 augusti via anmälningsformuläret som finns här. OBS! Begränsat antal platser, så anmäl dig så snart som möjligt för att säkerställa din plats på mötet.

I samband med detta seminarium anordnar BELIVS även ett  medlemsmöte onsdagen den 6 september i Svenljunga, så glöm inte att anmäla dig även till medlemsmötet (endast för BELIVS medlemmar) som har en separat anmälan. Läs mer här.

Varmt välkommen och hör gärna av dig ifall något är oklart eller om du har frågor till BELIVS Innovationskluster: Pia Tiljander, RISE – Research Institutes of Sweden, belivs@ri.se.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php