Seminarium med redovisning av nyckeltal för butikers energianvändning

Energinyckeltal för energieffektiva livsmedelsbutiker – Annex 44 avslutningsseminarium

Nyckeltal för energieffektiva livsmedelsbutiker - HPT TCP Annex 44Välkommen till avslutningsseminarium med slutredovisning av projektet HPT TCP Annex 44  ”Energinyckeltal för energieffektiva livsmedelsbutiker” – den 20 juni i Göteborg och Stockholm, så boka datumet redan nu. Mötet avslutas med lunch.

NÄR? Tisdagen den 20 juni 2017, kl 10:00-13:00

VAR? 

  • Göteborg: RISE (f.d. SP), Eklandagatan 86, Göteborg
  • Stockholm: KTH

Anmäl dig senast 13 juni till projektledare Anna-Lena Lane, RISE – Research Institutes of Sweden, anna-lena.lane @ ri.se

  • Ange ort (Göteborg eller Stockholm) och om lunch önskas samt eventuell specialkost.

Om Annex 44 samt nyckeltal

HPT TCP* Annex 44 är ett internationellt projekt som leds från Holland – där Sverige med RISE och KTH samt sista året Danmark medverkar. Syftet är att hitta nyckeltal för butikers energianvändning som kan leda till energieffektiviseringsåtgärder.

* ) HPT TCP är en förkortning av programmets namn ”IEA Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies”

RESULTAT

Sammanställning av slutrapport pågår under våren. I projektet har olika nyckeltal för butikers energianvändning diskuterats och undersökts. I projektet beskrivs också systemgränser och mätsystem som påverkar möjligheten till bra energiuppföljning i butiker. Det finns också skillnader mellan olika länder i hur energisystemen i butiker är utformade:

  • Nya nyckeltal har undersökts
  • Beskrivning av vad som mäts idag, möjligheter och begränsningar
  • Samband mellan total energianvändning och yta, öppettider m.m.

FINANSIÄR

Energimyndigheten

PROJEKTTID

Avslutas 30 juni 2017

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php